REPORTÁŽE

Plavecký areál České Budějovice *****

Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér

Dnes se podíváme na plavecký areál, který nabízí možnost plavání po celý rok – v letní sezóně na otevřené letní plovárně, v době nepříznivého počasí a v zimě v krytých bazénech. Nachází se v bezprostřední blízkosti historického jádra jihočeské metropole. Do konce minulého století byl druhým největším vodním areálem v České republice. A pro mě je navíc „srdeční záležitostí“, protože to byl první areál, který jsme v roce 1995 rekonstruovali po vytvoření našeho samostatného projektového ateliéru. Vítejte na plovárně v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově!

Historie plovárny v Českých Budějovicích ale sahá mnohem dále do minulosti – až do první republiky. Letní „plovárna, sluneční a sprchové lázně“ byla postavena podle návrhu ing.arch. Karla Chotoly a otevřena v roce 1933. Tehdy měla plavecký 50ti metrový bazén pro plavce, menší bazén pro neplavce, brouzdaliště se sprchovým zařízením, a podél bazénů jednotlivá sprchoviště  Na opalování sloužila travnatá i písečná pláž. Movitější si mohli předplatit dřevěnou kabinku šaten. Na plovárnu navazovala restaurace s terasou, kde probíhaly tehdejší „merendy“ budějovické smetánky. Přístup byl řešen přes tribunu sousedního sportovního stadionu lávkou nad podélnou komunikací – zbytky lávky jsou patrné dodnes. Plovárna v této podobě sloužila budějovickým až do roku 1971, kdy byla na cca 10 let uzavřena. Na stavu konstrukce bazénů se podepsala kolísající hladina řeky Vltavy – v konstrukci bazénů vznikly praskliny a jimi ztráty vody. Na koupališti pak proběhlo několik „pokusů“ víceméně neúspěšných o jeich opravu a modernizaci (většinou v rámci „akcí Z“) a následně v 90. letech opravy nefunkčních částí. V roce 2006 byly zrekonstruovány sociálky a v roce 2010 byla ukončena zatím poslední rekonstrukce bazénových van a letní plovárna získala novou – dnešní podobu.

I krytá část plovárny má již dlouhou historii. V roce 1958 byla vypsána architektonická soutěž, kde vítězným návrhem bylo řešení ing.arch. Bohumila Böhma, které podle tehdejšího názoru poroty nejlépe kompozičně zasadilo krytou objekt do prostoru. Základem byla oválná plovárenská hala, jíž je předsazeno dlouhé jednopodlažní křídlo se vstupní částí, šatnovým komplexem a halou dětského bazénu. Jedinečností technického řešení tehdy byla konstrukce střechy ze dvou železobetonových oblouků, do kterých je ukotvena síť lan. Střecha ve tvaru parabolického hyperboloidu má rozpětí 64 x 54 m bez vnitřních nosných sloupů a svým návrhem byla v tehdejším Československu jedinečná. Obdobný typ konstrukce pak byl použit i na sportovní hale na Pasienkach v Bratislavě, která získala prvenství jen díky dřívější výstavbě v roce 1962, kdežto výstavba v Českých Budějovicích proběhla až v letech 1965 až 1971. Ale nebyla to jen unikátní konstrukce střechy. Arch. Böhmovi se vzhledově podařila celá stavba, která má svou lehkost a vzdušnost i díky velikým proskleným plochám. Arch. Böhm se dožil velké přestavby kryté plovárny, která proběhla v letech 1995 – 98 a v níž byl právě zapojen i náš projektový ateliér. Při ní k objektu přibylo ještě správní křídlo s kancelářemi, komplet se vyměnily veškeré technologie, opravily bazénové vany a „vyrostl“ nový tobogán. Tato rekonstrukce byla technicky i organizačně komplikovaná. Město jako investor požadovalo zachování plavecké výuky i po dobu stavby, takže práce musely probíhat ve dvou základních etapách – rekonstrukce dětského bazénu včetně přístavby s novými šatnami, sociálkou a technickým zázemím pro dětský bazén a halu se zachováním provozu v hlavní plavecké hale. Po dostavbě a rekonstrukci se plavání přesunulo do dětského bazénu a rekonstrukcí procházela hala plaveckého a skokanského bazénu včetně technického zázemí. Druhým problematickým momentem prací byla potřeba snížení hladiny vody v korytě Vltavy, aby se snížila hladina podzemní vody v místě staveniště pro výstavbu suterénních strojoven. Povolení tohoto snížení bylo ochranou přírody časově omezeno do doby před jarním hnízděním vodních ptáků na Vltavě, a tak práce ve výkopu probíhaly v zimním období a nesměly nabrat žádné zpoždění. Původní krytá plovárna byla v sedmdesátých letech vybudována za 28 miliónů Kč. Rekonstrukce v devadesátých letech vyšla pak na 183 milióny Kč. Vypadá to na veliký nepoměr, ale je jasné, že koruna měla již jinou hodnotu a vše se nyní budovalo v novém pojetí technologie s prvky automatiky pro minimální požadavky na obsluhu.

Co nás tedy čeká při návštěvě areálu? Při naší byla letní část ještě zazimovaná, takže prohlídka se odehrávala jen ze břehu a v teplém oblečení.

Pro návštěvníky na koupališti vyrostl nový obslužný objekt s převlékacími kabinami, sociálkou a prostorem pro plavčíky. Stávající plavecký bazén 50 x 21 m byl po délce přepažen. Na jedné půlce zůstala zachována plavecká část, druhá půlka má stavebně oddělený divoký kanál, rekreační zónu s drobnými atrakcemi a dojezdovou část pro vlnitou čtyřskluzavku. Zcela nový charakter má bazén pro děti 25 x 18 m s vbudovaným čtvrtkruhovým brouzdalištěm. Do obou bazénů se pohodlně dostanou i osoby hůře pohyblivé po pohodlných schodištích. Z plochy zmizela historická sprchoviště a oplachovací sprchy jsou přemístěny na vstupní brodítka na přístupových místech z travnaté opalovací plochy na zpevněný ochoz kolem bazénů. Plovárna si sice zachovala charakter letního koupaliště, ale původní autor řešení arch.Chotola by ji už asi nepoznal. U koupaliště je ještě dostatečná plocha pro využití k drobnému sportování návštěvníků, případně umístění stánků s občerstvením.

Tabulka 1 – Bazény letní plovárny
BazénVodní plocha (m2)Objem vody (m3) okamžitá návštěvnost (max. počet osob)Úpravna vodyCirkulace (m3/hod.)T (hod)
Velký bazén9701 358323RUV A.4203,2
Dětský bazén304127100RUV B.1400,9

Přímo z plochy letní plovárny vstupujeme po schodišti do vstupní haly kryté části. V dnešní době nás již nepřekvapí počítači řízené pokladny s turniketovým odbavovacím systémem, při rekonstrukci v roce 1995 to ale byla poměrně čerstvá novinka. Areál má oddělené šatny pro muže a ženy zvlášť. Při poslední rekonstrukci vznikl ještě jeden vstupní systém se šatnami v přístavbě. Ten využívají hlavně školkovské děti pro přímý vstup do dětského bazénu. Běžný návštěvník ale ze šaten přes sprchy vstoupí do hlavní plavecké haly. Jí vévodí železobetonový plavecký bazén 50 x 20 m s hloubkou 1,8 – 2,1 m opatřený keramickým obkladem a železobetonový skokanský bazén 10 x 12 m o hloubce 3,6 – 3,8 m, který při poslední rekonstrukci získal nerezovou vložku. Tenkrát byla takováto technologie opravy bazénu pro nás novinkou a jedná se pravděpodobně o první veřejný nerezový bazén u nás. Skočit si do něj můžete ze skokanské věže z výšek 3 a 5 m.

Protože krytá plovárna slouží i k pořádání plaveckých závodů a dalším sportovním vodním aktivitám, má vybudovanou tribunu pro 700 diváků. Z ní je i nástup na jeden z prvních celoročně využitelných tobogánů u nás o délce 69 m. Nastupuje se v hale plaveckého bazénu, koryto je vedeno po sloupech vně budovy a ve svém konci vjíždí do haly dětského bazénu, kdy je dojezd řešen samostatným nerezovým dojezdovým bazénkem. A tím se ocitáme v druhé hale – u dětského bazénu o velikosti 19 x 10 m s hloubkou 0,6 – 0,9 m. Do bazénu ústí malá dětská skluzavka. V hale dětského bazénu je umístěna i vířivka. Původní z roku 1995 pro 4 – 6 osob byla nedostačující a byla proto v roce 2005 vyměněna za větší a lépe vybavenou.

Pro návštěvníky bazénů je k dispozici i parní komora, milovníci saunování musí navštívit samostatný saunový provoz se čtyřmi potními místnostmi. Vypotit se můžete také na cvičebních strojích ve fitcentru a ztracené kalorie nabrat zpět v bufetu s výhledem do bazénů nebo v restauraci.

Na první pohled se může zdát, že toho na plovárně v Českých Budějovicích není pro návštěvníky mnoho. Ale primární úkol tohoto zařízení vždy bylo a bude plavecká výuka, kondiční a zavodní plavání. Instalované atrakce jsou navíc pro návštěvníky na zpříjemnění pobytu. V době své rekonstrukce zde bylo mnoho nového, dosud u nás nevyzkoušeného, co přinášelo vysoké nároky na celý tým, který se na rekonstrukci a modernizaci podílel. Technologie se přemisťovala do jiných prostor, které dříve sloužili jen jako potrubní kanály. Měnil se systém úpravy vody. První krytá vířivka u nás na veřejném koupališti. První celoročně provozovaný tobogán s venkovním zatrubněným korytem a my jen teoreticky počítali zimní ztráty tepla vody proudící neizolovaným laminátovým korytem bez praktických zkušeností, co to v době mrazů udělá. Turniketový odbavovací systém spojený s pokladnami. Řada kroků si dokonce vynucovala schválení od hygieniků, aniž by k tomu byl nějaký legislativní podklad. Instalovalo se měřící a regulační zařízení kvality vody, které měřilo jiné parametry než znaly tehdejší hygienické předpisy (Směrnice č. 48/78). Zřizovali jsme poprvé u nás mokrý bufet pro koupající. Nicméně praxe ukázala, že všechny naše předpoklady i výpočty byly správné a technologie upravuje vodu stále dobře, přestože se od té doby již 3 x změnily a zpřísnily předpisy pro kvalitu bazénové vody. Pro úpravu vody se kromě chóru použil i ozón.

Tabulka 2 - Bazény kryté plovárny
BazénVodní plocha (m2)Objem vody (m3) okamžitá návštěvnost (max. počet osob)Úpravna vodyCirkulace (m3/hod.)T (hod)
Plavecký bazén1 0001 950200RUV I.4004,8
Skokanský bazén120450241605,6
Dětský bazén19014363RUV II.901,6
Dojezdový bazén26251RUV III.300,8
Vířivka6,53,28RUV IV.24,80,13

Milovníky plavání areál v Českých Budějovicích nezklame. V rámci hodnocení velikosti vodní plochy, nabídky jednotlivých druhů atrakcí a rozsahu služeb byl krytý plavecký areál v Českých Budějovicích v kategorizaci bazénů a koupališť vyhodnocen jako pětihvězdičkové zařízení.

Plovárna je pro své klienty otevřena ve všední den od 7.00 hod do 21.45 hodin, v sobotu od 10ti hodin a v neděli 10.00 – 19.45 hod. Za 1 hodinu na bazénu zaplatí návštěvník v plném vstupném 50 Kč. Musí mít ale navíc s sebou zálohu 250 Kč na zapůjčení čipu. A na letní plovárnu? Za 70 Kč/celý den. Tam ale nejdříve až v červnu.

Foto: Milan Šmíd

(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek