REPORTÁŽE

Návštěva na krytém bazénu v Luhačovicích

Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér

V rámci bazénářského programu konference APR v Luhačovicích jsme domluvili i návštěvu nově otevřeného krytého areálu.Kolona vozů účastníků konference doráží do centra Luhačovic a zajíždíme na rozsáhlé parkoviště před sněhobílou budovou Městské plovárny. Celoskleněnými dveřmi vstupujeme do haly s recepcí a pokladnou a zde nás již očekává náš dnešní průvodce, Mgr. Tomáš Mejzlík, ředitel městské organizace Radostova, která v Luhačovicích provozuje sportovní zařízení a nově i postavený plavecký areál.

Jsme na místě, které naši otcové a dědové využívali k letnímu rekreačnímu koupání na otevřené letní plovárně. Stavba luhačovické plovárny sestávala z plaveckého bazénu, brouzdaliště a prostoru pro slunění. Hlavní bazén byl dlouhý 37 m a široký 15 m, asi ve dvou třetinách rozdělený zdí na dvě části. Hloubka bazénu v plavecké části se pohybovala od 100 do 160 cm a od 60 do 100 cm v neplavecké části. Součástí objektu byly i převlékárny a toalety. Plovárna sloužila od roku 1927 až do roku 2009. Hlavním důvodem pro přestavbu byl fakt, že už přestala vyhovovat novým hygienickým normám. Aby mohla být provozována ještě v letech 2008 -2009 než byla připravena její přestavba, musela projít nutnými úpravami, které stály tři sta padesát tisíc korun.

Krytý plavecký areál byl tedy postaven zcela nově s využitím místa dosloužilého venkovního letního koupaliště. Umístění v centru města má velikou výhodu ve snadné dostupnosti obyvatel Luhačovic i lázeňských hostů, ale značnou nevýhodou bylo prostorové omezení jen na pozemek bývalého koupaliště, bez možnosti rozvojových ploch. Dalším omezením ve výstavbě byla nutnost respektovat urbanistické zásady funkcionalistických prostor umístění areálu v tzv. Bílé čtvrti vytvořené brněnským architektem Bohuslavem Fuksem ve 30.letech minulého století. To vysvětluje i celobílé provedení budovy a jejích interiérů.

Na přestavbu letního koupaliště na krytý plavecký areál vypsalo město v roce 2007 soutěž, kterou vyhrál luhačovický ateliér UPOSS s architektonickým vedením architekta Ladislava Semely. Od počátku byly pevně dané prostorové mantinely a požadavek na zachování současné funkce plovárny - což bylo koupání a letní slunění. Architekt se dokonale opíral o znalost území, na kterém plovárnu projektoval. Musel se „poprat“ se složitými geologickými podmínkami i omezeností území, kde byl problém i vytvoření zařízení staveniště, postavení jeřábů a další.

V září 2009 byl slavnostně položen základní kámen nové výstavby. Zahájení stavby předcházelo podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu ve výši 82 miliónů korun mezi městem Luhačovice, investorem této největší investiční akce městského rozpočtu posledních let, a Regionální radou Olomouckého kraje.  Generálním dodavatelem stavby byla vybrána firma TCHAS později transformována vstupem francouzského kapitálu do EIFFAGE Construction, závod Ostrava. Hlavními dodavateli stěžejních celků pak byly Centroprojekt pro bazénovou technologii, Menerga pro systém VZT, Berndorf nerezové vany bazénů a firma Frajt dodala a zprovoznila šatní a odbavovací systémy. Stavba krytého bazénu trvala přibližně 14 měsíců. Přestože bylo nutné provést v rámci realizace určité úpravy vycházející z citlivé lokality lázeňského území (např. přehodnocení počtu a hloubky základových pilotů, aby se nepoškodily prameny lázeňské kyselky), výsledná cena celého díla přerostla původní rozpočet 120 miliónů Kč pouze o cca 4 % na 125 miliónů.

Technologie instalovaná ve strojovně a zajišťující chod areálu, je řešena s moderními prvky. Vzduchotechnika při výměně vzduchu v bazénové hale a šatnách z vypouštěného vzduchu nejprve odejme pomocí tepelného čerpadla dostupné teplo a jím ohřívá přiváděný venkovní vzduch. Bazénová voda je kromě klasické plynné chlorace zabezpečena i pomocí ozónu, takže je možné chlorovat na nižší hodnoty při dostatečném zabezpečení vody a tím zlepšovat kvalitu vody v bazénech. Našli jsme samozřejmě i řadu věcí, které můžeme vytknout – přístup do strojovny přes nízké dveře s průchodem vysokým cca 170 cm. Potrubí vedené napříč komunikačními chodbami, které je při každém průchodu nutno přelézat. Problematické přístupy k akumulačním jímkám, komplikovaně přístupné ovládací uzávěry, umístění čerpadel od sebe v rozporu s příslušnou normou bránící bezpečné obsluze a servisování, nedostatečně odvodněné podlahy strojovny, takže k výbavě pracovních pomůcek strojníka patří i stěrka na vodu, a řada dalších nedostatků.

Nasazujeme si na boty návleky, abychom neporušili hygienu čisté bazénové zóny a vstupujeme služebním vchodem do prostor kryté bazénové haly. Návštěvníkům je zde k dispozici 4 dráhový pětadvacetimetrový plavecký bazén pro kondiční plavání. Voda je v něm temperována na 27°C, aby se plavci nezpotili. Zájemci o vodní dovádění si lépe užijí v rekreačním bazénu s proudovým kanálem, chrliči, dnovými výrony, perličkovým lehátkem a „houpacím bazénem“. Pobyt v něm zpříjemňuje i vyšší teplota – 32°C. I na dětské návštěvníky je tu pamatováno dětským bazénem s vodním ježkem a klouzacím slonem. Voda pro děti se ohřívá na 33 °C. Nejteplejším bazénem s nejmenším množstvím vody je kruhová vířivka s podvodními a perličkovými masážemi a vodou s teplotou až 35 °C. Na teplotní pohodě koupajících je dle slov pana ředitele Mejzlíka založen marketing areálu. V areálu nenajdeme žádné skluzavky či tobogán – ty se do omezeného rozpočtu výstavby prostě nevešly. V areálu nenajdeme ani wellness prvky saunových provozů s výjimkou parní kabiny. Wellness služby má v nabídce většina lázeňských domů a tak Městská plovárna nabízí to, co Luhačovicím dosud chybělo – kvalitní celoroční plavání.

Na krytou halu navazuje sluneční plocha s možností letního opalování. Vzhledem k jarním měsícům nebyla ještě v provozu a čeká ji teprve první nápor sluníčka chtivých návštěvníků. I zde můžeme vytknout absenci brodítek u sprch instalovaných mezi venkovní a krytou částí areálu.

V dopoledních hodinách je areál vyhrazen pro plavání dětí a právě ty nejmenší si zde při naší návštěvě odehrávají svou vodní lekci. Děti se pod vedením zkušených cvičitelek seznamují s vodním prostředím. Výuka probíhá formou hry s využitím spousty plaveckých pomůcek. V dětských očích vidíme nadšení a určitě nám tu vyrůstají další plaváčkové.

Městská plovárna byla slavnostně otevřena 10. prosince 2010, je tedy v provozu teprve 4 měsíce. Vedení i zaměstnanci zde teprve sbírají zkušenosti s provozem takovéhoto areálu. Podle slov pana ředitele Mejzlíka je ze strany luhačovických i návštěvníků lázní zájem o plavání veliký. Průměrná návštěvnost je 250 osob/den, ale ve volných dnech o sobotách a nedělích překračuje i 500 návštěvníků/den, což je pro město s cca 5 000 obyvateli a před zahájením lázeňské sezóny zájem opravdu veliký . Maximální okamžitá kapacita areálu daná kapacitou šaten je 143 návštěvníci. O jejich spokojenost, čistotu areálu a kvalitní vodu se stará 14 zaměstnanců – 3 strojníci a údržbáři, 4 pokladní obsluhující i bufet, 4 uklizečky, 1 provozní a 2 plavčíci. Na výpomoc k zajišťování návštěvních špiček přichází ještě plavčíci – brigádníci.

Městská plovárna je pro plavání veřejnosti k dispozici ve všední den ráno od 6 – 8 hodin pro kondiční plavání, pak přichází provoz plaveckých škol až do odpoledne. Veřejnost může zas od 15 – 21 hodin. O víkendech je areál přístupný veřejnosti od 9 – 21 hodin. V areálu kromě plavecké školy probíhá i „baby plavání“, plavání seniorů, zacvičit si můžete i při organizovaných lekcích aerobiku. Vykoupání stojí 60 Kč/hod pro dospělého návštěvníka, děti od 3 – 6 let 25 Kč na neomezenou dobu. Moderní odbavovací systém umožňuje využití rozličných slev při delších nebo opakovaných návštěvách. Nejzajímavější je pro obyvatele Luhačovic, kterým se vyplatí pořídit si trvalé „čipové hodinky“ a využívat tak 10% slevu ze vstupného. Čip obdrží každý z návštěvníků i při jednorázovém vstupu – umožňuje mu nejen průchod turniketem a sledování doby pobytu na plovárně, ale uzavírá jím i své věci v šatní skříňce místo běžného klíče. Při odchodu z areálu si odchozí turniket sám čip odebere, pokud návštěvník nepřekročil zaplacenou dobu pobytu. Zpozdí-li se, turniket ho nepropustí, dokud dluh u pokladny nedoplatí.

I pro tuto Městskou plovárnu je kalkulováno, že město bude na její provoz přispívat. Vypočítaná roční dotace, se kterou městský rozpočet již počítá, má dosahovat částky 5 miliónů korun. Jestli je tato částka odpovídající, ukáže až následný čas.

Foto: Milan Šmíd

(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek