Reference: 2008 - současnost

Ostatní

ObecBrno - Kraví hora
Název akceEkonomická bilance provozu wellness centra v Brně - Kraví hoře
Zařazení Posudky, Ekonomie provozu
InfoHloubková studie provozu včetně vypočtení kompletních nákladů, možných příjmů areálu, porovnání s okolními provozy a konkurenceschopoností. Posudek dal možnost porovnání jednotlivých vstupních cen s výsledným hospodařením areálu a případnou výší dotace. Náklady a příjmy areálu byly porovnány s řadou obdobných provozů v ČR.
Investice
    naší části
Zadání 16.10.2013

ObecHradec Králové
Název akcePlavecký bazén Hradec Králové, modernizace bazénové technologie
Zařazení Provozní řády, Kryté bazény, Ekonomické vyhodnocení úsporných opatření
InfoProjekt rekonstrukce a modernizace technologie pro krytý plavacký bazén 50 x 21 m ŽB s keramickým povrchem. Výměna technologie, úsporná opatření na snížení spotřeby el.energie, vody a tepla, tepelné čerpadlo, bazénová voda do sprch. Řešení vč. ekonomického vyhodnocení jednotlivých úsporných opatření vč. návratnosti investice. Zpracování provozního řádu krytého plaveckého bazénu. Plnění: JP 9/2008 – 3/2009
Investice
    naší části
11,2 mil Kč
Zadání

ObecHradec Králové
Název akceHradec Králové Koupaliště
Zařazení Venkovní koupaliště, Provozní řády, Technická pomoc
InfoOdborná a technická pomoc a zpracování provozního a návštěvního řádu, zpracování návrhu personálního zabezpečení provozu včetně uvedené kvalifikace, vzorový list provozního deníku, rozsah měření, které budou muset provádět, periodicitu vypouštění bazénů, návštěvní řád pro jednotlivé provozy ve wellness (masérna, páry, saunový provoz, solárium, vichy a neoqi) návrh protipovodňového řádu koupaliště. Konzultace s hygienou. plnění : 10/2009 - 05/210
Investice
    naší části
Zadání 21.10.2009

ObecJilemnice
Název akceRekonstrukce a modernizace letního koupaliště v Jilemnice
Zařazení Sportovní zařízení, Venkovní koupaliště, Kemp, hřiště
InfoInvest. záměr a projekt DUR rekonstrukce a modernizace venkovního koupaliště vč. návrhu nového autokempu a příjezdové komunikace s parkovištěm. Náplní kombinovaný plavecko rekreační bazén 836 m2, brouzdaliště 90 m2 a vodní diskotéka 222 m2. Bazény v nerezu. Autokemp s chatičkami a autokaravany, sportoviště, venkovní pódium. Spolupráce na řešení: Atelier A11, Hradec Králové Plnění: IZ 5 – 7/2007, DUR 9/2008 – 4/2009
Investice
    naší části
9,2 mil. Kč
Zadání 04.06.2007

ObecKralupy nad Vltavou
Název akceNovostavba haly IBG Kralupy
Zařazení Fontány, Technologie okrasných bazénů
InfoÚpraváresnká technologie ke třem okrasným bazénů včetně potrubních rozvodů cirkulace vody.
Investice
    naší části
Zadání 20.06.2008

ObecKuřim
Název akceEkotechnická studie optimalizace technologie z hlediska energetických úspor
Zařazení Wellness, Posudky, Optimalizace provozu
InfoEkonomicko - technické posouzení spočívalo v návrhu variant pro optimalizaci wellness provozu a jeho ekonomické posouzení z hlediska ročních nákladů a návratu investic. Ekonomie obsahuje kompletní provozní náklady wellness provozu s odhadovanými náklady navrhových opatření a vzájemné posouzení jednotlivých variant řešení.
Investice
    naší části
Zadání 16.04.2002

ObecKutná Hora
Název akcePosouzení a vyhodnocení provozu, návrh dalšího rozvoje areálu KPB v Kutné Hoře
Zařazení Posudky, Ekonomie provozu
InfoPosouzení stávajícího provozu plaveckého bazénu, činnosti zaměřené na spolupráci při přípravě projektu, upřesnění hlavních nedostatků a předností ve vztahu k provozu. Doporučení nejnovějších trendů organizace doplňkových služeb v ekonomice provozu a cenová politika. Ekonomický rozbor provozu dle jednotlivých typů služeb v oblasti plaveckých bazénů, fitness, wellness a balneocenter. Varianty náročnosti ekonomiky provozu dle její velikosti s ohledem na vytváření rezervního fondu stanovení optimální varianty provozu KPB. Plnění: 11/2008
Investice
    naší části
Zadání 06.11.2008

ObecLázně Bělohrad - Anenské slatinné lázně
Název akceLázeňský resort Strom Života
Zařazení Fontány, Zdravotnická zařízení, Wellness, Kryté bazény, Venkovní kašny
InfoProjekty DSP, DPS a DZS bazénové technologie a parního provozu lázeňského domu „Strom života“ v Bělohradu.Součástí technologie i provoz venkovních kašen. Bazén 58 m3 v provedení nerez. Úprava vody ozónem a UV s dochlorací chlornanem sodným. Bazén dimenzován i pro použití arabskou klientelou, která se v případě žen koupá zcela oblečená. Spolupráce na projektu s LT Brno Investor: Lázně Bělohrad plnění : 3/2007 – 10/2007 DSP a DZS, 11/2007 – 2/2008 DPS
Investice
    naší části
5,3 mil. Kč
Zadání

ObecLouny
Název akceRelaxační studio Pomeranč
Zařazení Posudky
InfoZhodnocení provedení technologie cirkulace vody ve vířivých vanách. Provozovatel měl problémy s udržením předepsané hodnoty vázaného chloru max. 0,3 mg/l dané vyhláškou 135/2004 Sb. V posudku jsou popsány chyby při montáže technologie, která byla provedena bez projektové dokumentace a byly zpracovány možnosti nápravy daného stavu. Investor: TBP, s. r. o., Štefánikova 1657, 440 01 Louny Plnění 01 – 03/ 2009
Investice
    naší části
Zadání 26.01.2009

ObecMoskva
Název akceComCity - administrativní centrum
Zařazení Fontány, Technologie vodních dekoračních prvků
InfoPředmětem projektové dokumentace pro provedení stavby a předchozích stupňů bylo několik etap výstavby adminisrativního centra s mnoha vodními prvky. V první etapě bylo řešeno 5 druhů vodních prvků (celkem 20 různých vodních prvků) s různými vodními efekty. Druhá etapa řešila venkovní vodní jezírko s 52 ks fontánových trysek, které jsou nastavitelné různými výškami, dosahem či směrem výtrysků. První etapa bylo v roce 2013 ve výstavbě.
Investice
    naší části
Zadání 02.02.2011

ObecPardubice
Název akceVodní Brána
Zařazení Fontány, Dekorativní vodopád
InfoProjektové řešení a technická pomoc při návrhu venkovního vodopádu z 6ti metrové nerezové konstrukce. Vzájemná spolupráce s ing. arch. Klimešem. Kromě hlavního prvku byly navrženy další fontánové prvky. Přerušení toku (rostliny vi fotografie) byly osazeny posléze. Úpravna vody s akumulační nádrží a pohonnými čerpadly je umístěna v podzemní strojovně.
Investice
    naší části
Zadání
Fotografie

ObecPraha
Název akceZOO Praha - expozice lachtanů
Zařazení Bazény pro lachtany
InfoDokumentace ke stavebnímu řízení a prováděcí dokumentace rekonstrukce bazénu a technologie úpravy vody pro lachtany – 500 m3 vody v expozičním bazénu, malé vnitřní baténky. Úprava vody mechanickou separací, zabezpečení ozónem a UV, zajištění trvalé teploty vody venkovního bazénu po celý rok pomocí tepelného čerpadla a systému doplňování zdrojovou vodou. Pro vnitřní bazény technologie slané vody. Zajišťování technické pomoci při realizaci. Systém hlídání teploty vody se z důvodu cenové náročnosti nakonec nerealizoval, voda se v létě chladí a v zimě dohřívá pouze přítokem zdrojové vody. Spolupráce na projektu s AND studiem Praha Investor: ZOO Praha plnění : 1/2007 – 4/2008, realizace do 5/2009
Investice
    naší části
10,1 mil. Kč
Zadání
Fotografie

ObecPraha
Název akceVodní prvky - Praha Florenc
Zařazení Fontány, Vodní zrcadlo
InfoProjektové řešení technologie a technická pomoc při návrhu vodních prvků. Původní návrh vodní široké vícestupňové kaskády byl do realizace zrušen a byly osazeny pouze dva vodní prvky s fontánovými tryskami a jedno "vodní zrcadlo" - jde o bazén s klidnou hladinou, s přepadem vody z hladiny. Oba druhy fontánových prvků mají svou vlastní úpravnu. Fontánové trysky jsou poháněny vlastním čerpadlem. Strojovna je umístěna v 2.PP budovy. Společná spolupráce s ing. Hadabrou z firmy VodoPro s.r.o. a Generálním projektantem Cigler Marani Architects, a.s.
Stavba: 2013
Investice
    naší části
Zadání

ObecPraha 4 - Brumlovka
Název akceNová Brumlovka - posouzení bazénové a wellness technologie
Zařazení Posudky, Audit technologie
InfoZpracování posudku a vyhodnocení vad, rizik a nákladů v horizontu do 5 let. Zpracování posudku bylo provedeno po osobní prohlídce v mimoprovozní dobu. Posudek byl zpracován na základě posouzení dostupé dokumentace skutečného stavu, seznámení se s provozem a pořízení fotodokumentace. Zpracování příspěvků do celkové zprávě o prohlídce s popisem technologie, identifikovanými vadami a riziky, zpracování příspěvků do tabulek s přehledem zjišťěných vad a rizik a s aktuálními náklady a náklady v horizontu 5 let. Předání pořízené fotodokumentace.
Investice
    naší části
Zadání 26.08.2013
Fotografie

ObecPraha Čestlice
Název akceTechnický audit bazénové a wellness technologie objektu Aquapalace Praha Čestlice
Zařazení Posudky, Audit technologie a atrakcí
InfoZpracování posudku, vyhodnocení vad a rizik bazénové a wellness technologie včetně atrakcí a prvků technologie v bazénové hale. Zpracování bylo rozděleno do několika souborů dle jednotlivých úpraven, dle místa kontroly a dle dodavatele jednotlivých technologií. Zpracování posudku bylo provedeno po několika osobních prohlídkách daných prostor v mimoprovozní dobu. Byla posouzena dokumentace skutečného stavu a pořízena fotodokumentace současného stavu. Zpracování posudku bylo provedeno do celkové zprávy o prohlídce s popisem technologie všech okruhů, wellness provozu, atrakcí atp. Stav každého prvku technologie, který byl posuzován byl zpracován do tabulek s přehledem zjišťěných vad s aktuálními náklady. Byla předána pořízená fotodokumentace.
Investice
    naší části
Zadání

ObecPříbor
Název akceWellness Příbor, Štramberská ulice
Zařazení Kryté bazény, Wellness, Ekonomie provozu
InfoNávrh studie včetně provozních nákladů sestával z řešení celého areálu krytého bazénu s wellness provozem, s parkovištěm, návrhem sportovních a odpočinkových aktivit. V budově je navržen plavecký bazén, rekreační bazén s vířivkami a dětský bazén. V 1.NP je wellness s mnoha procedurami. Provoz wellness je řešen odděleně od bazénů. Studie řešila kompletní řešení budovy včetně zázemí pro návštěvní, zaměstnance a provoz areálu. Architektonické řešení zpracoval Ing. Arch. Miloš Mlejnek.
Investice
    naší části
10.5 mil. Kč
Zadání 12.08.2013

ObecTřešť
Název akceCentrum odbornosti a cetrum relaxace v areálu zámku Třešť
Zařazení Wellness, Kryté bazény, Ekonomika provozu
InfoEkonomické posouzení provozních nákladů a možných zdrojů pro plánovanou výstavbu areálu. Posuzovaná část obsahuje plavecko-rekreační bazén se zázemím a na něj navazující relaxační „wellness“ zónu. Obě části objektu se budou ekonomicky podporovat, posouzení ekonomiky provozu je ale v souladu se zadáním zpracováváno pouze pro bazén a wellness. Časové období pro které bylo posouzení zpracováváno je deset let. Rokem zahájení provozu je zadán rok 2012. Investor: SSČ AV ČR, v.v.i., Národní 3/1009 Praha 1, 11 00 Plnění: Ekonomie provozu 04 - 05/2010
Investice
    naší části
Zadání 20.04.2010
Fotografie

ObecVyškov
Název akceAquapark Vyškov
Zařazení Technická pomoc
InfoTechnická pomoc při zpracování přechodu aquaparku Vyškov na automatizovaný provoz, zpracování koncepce nutné změny technologie pro případ přechodu areálu na aut. provoz bez nočních služeb. Návrh doplnění technologie bazénů dle nového náhledu na bazénovou problematiku, zabezpečovací a signální systém chybových hlášení s dálkovým přenosem. Plnění: 08/2008
Investice
    naší části
16 mil. Kč
Zadání 15.08.2008

ObecŽďár nad Sázavou
Název akceRekonstrukce krytého bazénu ve Žďáru nad Sázavou
Zařazení Tobogány a skluzavky, Kombinované areály, Kryté bazény, Ekonomika provozu
InfoPředmětem této části je projektové dokumentace technologie úpravy vody pro stávající plavecký bazén a nové bazény v přístavbě plavecké haly. Nová technologie je navržena pro železobetonové bazény – plavecký bazén (o velikosti 25 x 12 m s hloubkou 1,24 – 1,47 m), zábavný bazén (obdélníkový tvar s kruhem proudového kanálu o ploše 182 m2 s hloubkou 1,2 – 1,25 m), cvičný bazén (o velikosti 9 x 4,2 m s hloubkou 0,6 – 0,65 m), dětský bazén (rozdělený na tři části o celkové délce 12 m a šířce 3,4 m a hloubkami 0,2 m, 0,25 m a 0,4 m) a nerezový venkovní bazén (tvar obdélníku o délce 11 m a šířce 6 m a hloubkou 0,15 – 0,40 m). Se zábavným bazénem (kde je např. tobogán –o délce 100,4m, proudový kanál, dnová perlička,…) je spojen provoz tobogánu. V areálu se též nachází sauna, parní lázeň, Kneipova lázeň a parní kabina. V rámci ekonomie provozu bylo provedeno ekonomické vyhodnocení stávajícího provozu a následně převedení těchto údajů na nově navrhovaný provoz po provedené dostavbě celého areálu. Plnění: DUR 3-4/2009, DSP 5-6/2009, DPS 8-10/2010, AD –teprve bude, EKO 10-11/2009 Zpracování ekonomického zhodnocení provozu.
Investice
    naší části
24,8 mil. Kč
Zadání
Fotografie


(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek