REPORTÁŽE

Koupaliště Kníže v Jičíně

Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér

Když jsem přišel poprvé do styku s letním koupalištěm Kníže v Jičíně na podzim  roku 2003, podivoval jsem se, že si vůbec někdo troufne do vody vlézt. Ke koupání totiž sloužila jen oddělená část rybníku Kníže s břehy a dnem vyloženými betonovými panely. Náhon řeky Cidliny, který přiváděl „čerstvou“ vodu do nádrže, protéká napřed chatovou osadou a z ní přicházelo do bazénu velké množství živin pro sinice a řasy vesele si vegetující ve vodě ke koupání. Možná ještě více živin, než vody! Naším úkolem tenkrát ale nebylo ponořit se k sinicím a řasám, ale na objednávku Města Jičína vytvořit z tohoto kouta moderní letní koupaliště odpovídající úrovni počátku třetího tisíciletí.

Areál koupaliště v Jičíně je situován na břehu řeky Cidliny v těsném sousedství rybníku Kníže. Pozemek koupaliště je úzký, protáhlý v severojižním směru – krátké strany uzavírá na severu stávající objekt restaurace, na jihu hráz rybníka Kníže. Delší západní hranici tvoří řeka Cidlina, východní hranici místní komunikace. Koupaliště leží v záplavové oblasti řeky Cidliny, což komplikuje jakékoliv využívání těchto pozemků. Koupaliště má v tomto místě dlouhou historii. Podle údajů vzniklo v roce 1890. Jeho funkcionalistické stavby pamatují třicátá léta minulého století a vznikly podle návrhu Ing.arch. Čeňka Musila. Nejeden občan Jičína zde prováděl svá první tempa řízená bidlem plavčíka. 21. století jej zastihlo v dost dezolátním stavu, s hygienickými problémy provozu díky masivnímu výskytu řasy a nebezpečných sinic.

V roce 2004 byly zahájeny v našem projektovém ateliéru Bazénservis v Praze práce na studii řešení koupaliště a přilehlého území. Ke spolupráci jsme přizvali Ing.arch. Miloše Mlejnka, který měl již dlouholeté zkušenosti s řešením obdobných areálů a zde jako pro jičínského rodáka to navíc byla i „srdeční záležitost“. Zachoval stylově řešení objektů, nově v moderním stylu řešil komplex vodní plochy funkčně rozdělený podle využití. Dominantou koupaliště se pak staly skluzavky – točitý tobogán v délce 80 metrů, vlnovitá skluzavka a krátká skluzavka. Studie řešila kromě objektů koupaliště i parkovací systém pro návštěvníky a dopravní návaznosti komplikované stávající zástavbou rodinných domů v okolí koupaliště. V sousedství koupaliště se řešily i „suchozemské“ sportovní plochy pro tenis, plážový volejbal a pétanque a ubytovací možnosti v autokempu nebo v turistické ubytovně vytvořené rekonstrukcí objektu Vodohospodářské obchodní společnosti ležící ve východním svahu nad koupalištěm. Autokemp a ubytovna zůstaly pouze ve studijním návrhu.

V dalších stupních dokumentace převzala vedení projektu firma PiiS z Pardubic a naše projekce pro ně řešila již jen bazénovou technologii a ve spolupráci s firmou Berndorf i nerezové konstrukce bazénových van. Projektová příprava probíhala v letech 2005 – 2009 standardním postupem – v roce 2005 posouzení vlivu na životní prostředí a územní rozhodnutí, v roce 2008 vydání stavebního povolení a zpracování zadávací dokumentace. Podle ní si Město Jičín vybralo ve veřejném výběrovém řízení ke zhotovení díla stavební společnost Geosan Group. Výsledky řízení byly sice zpochybněny a situaci přešetřoval i Úřad pro hospodářskou soutěž, ale ten potvrdil výsledky veřejné soutěže. V prosinci 2009 byla zahájena komplexní rekonstrukce koupaliště, která byla naplánovaná na 35 týdnů. Z koupaliště byly odstraněny všechny stávající stavby s výjimkou objektu občerstvení. Výstavba nových objektů je dispozičně řešena tak, aby nevytvářely překážku případné povodňové vodě. Zajímavou epizodou výstavby byl obchodní konflikt mezi generálním dodavatelem a stavební subdodavatelskou firmou vyostřený až do střetu „černých šerifů“ obou firem.

Během jara a léta 2010 byla na koupališti smontována zcela nová celonerezová bazénová vana velkého bazénu rozděleného na plaveckou část, rekreační část s vodními atrakcemi, „houpacím bazénem“, kde si mohou návštěvníci sami vytvářet vlnobití a dojezdovou část s vlnovitou skluzavkou a nerezovým tobogánem. Mezi jednotlivými částmi bazénu vyrostl zvýšený „poloostrov“, který slouží jako stanoviště plavčíků s dokonalým přehledem po celé vodní ploše. V jeho nitru se ukrývá celé soustrojí bazénové technologie – čerpadla zajišťující trvalou výměnu vody v bazénech, čerpadla a dmychadla pro provoz vodních a vzduchových atrakcí. Pro děti bylo vybudováno celonerezové dětské brouzdaliště ve dvou výškově oddělených vodních plochách spojených nerezovým skluzem a řadou drobných atrakcí, mezi kterými vyniká vodní hřib, vodní ježek a dvojice vodních děl. Čistotu a hygienickou nezávadnost vody v obou bazénech zajišťuje společná moderní automaticky řízená úpravna vody. Parametry bazénů a úpravny vody jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1 – Paramtry bazénů
BazénVodní plochaObjem vody bazénůVýkon úpravny vodyVýměna vody v bazénu za
Rekreační bazén890 m21 024 m3347 m3/hod.3 hod.
Dětský bazén122 m236 m338 m3/hod.1 hod.


Tabulka 2 - Parametry bazénové technologie
Čerpadla cirkulaceFiltrace připojeníČerpadla atrakcíDmychadla atrakcí
Společná bazénová technologie úpravny vody a atrakcí pro velký a dětský bazén3 x čerpadlo 175 m3/h, 3 x 7,5 kW 3 x pískový tlakový filtr, prům. 2350 mm11 čerpadel, průtok vody 810 m3/hod, el. příkon 39 kW5 dmychadel, průtok vzduchu 1.610 m3/h, el. příkon 17 kW
Celkový instalovaný elektrický příkon všech zařízení bazénové technologie je 109 kW, celkový průtok všemi instalovanými čerpadly je 1.860 m3/hod, celkový průtok všemi instalovanými dmychadly je 2.170 m3/hod

Současně s výstavbou koupaliště probíhaly stavební práce i na úpravě celého okolí. Pro obyvatele zde bydlící to muselo být velice obtížné období – stálý ruch ze stavby, spousta stavebních dělníků a stavebních strojů, rozkopané ulice i chodníky, ruch, prach nebo bláto, ale nyní je celé okolí již čisté a upravené, nové komunikace s hladkým povrchem, pod povrchem nové inženýrské sítě, nové parkovací prostory, nová zeleň. Přes Cidlinu vznikl nový můstek pro pěší zajišťující přístup ke koupališti z centrálního parkoviště na druhém břehu. Na rybníku Kníže vyrostlo nové molo s půjčovnou loděk pro projížďky po rybníku. To určitě stálo za těch několik měsíců nepohodlí.

Výstavba koupaliště nebyla levná – představovala největší investici města Jičína v novodobé historii. Náklady na celý projekt koupaliště i s vyvolanými investicemi v okolí koupaliště jsou 185 miliónů Kč. Kromě koupaliště zahrnuje rekonstrukci restaurace, vybudování nové hráze a půjčovny loděk na rybníku Kníže, hřiště na tenis, plážový volejbal a dětské hřiště, vybudování okružní křižovatky a rekonstrukce příjezdové komunikace, vybudování parkoviště západ a lávky pro pěší.  Z inženýrských prací tato část projektu obsahuje prodloužení náhonu, vodovodní řad, kanalizaci, plynovod, veřejné osvětlení a závlahy. Na samotnou rekonstrukci koupaliště o výši investice 110,7 miliónů Kč získalo město dotační podporu 87 miliónů Kč Regionální rady regionu soudržnosti – Prioritní osa 2: „Rozvoj městských a venkovských oblastí“, což představuje 92,5 % investičních nákladů. Z uvedené dotace bylo poukázáno 80 miliónů Kč z peněz EU. Podmínkou takto koncipované dotace ale bylo provedení investice v celém plánovaném rozsahu, tedy i ty části, na které se dotační příspěvky nevztahovaly. Nevýhodou použitého dotačního titulu je nemožnost umístit na koupaliště „komerční služby“. Návštěvníci tak mohou využít pouze původní objekt občerstvení u vstupu do areálu, na jehož opravu se dotace nevztahovala. Nelze ale na plochu koupaliště umístit další stánky s občerstvením. Je to hlavně ke škodě návštěvníků koupaliště, kteří se budou tísnit pouze u jediného prodejního okénka.

V pátek 27. srpna 2010 byla slavnostně přestřižena páska o zahájen provoz koupaliště. Byl už sice konec koupací letní sezóny, počasí nic moc, ale zájem o koupaliště byl veliký, povzbuzený symbolickým vstupným 20 Kč/den a příjemnou teplotou vody temperovanou solárními kolektory. Pracovníci provozovatele, Sportovních zařízení města Jičína, měli čas si během tohoto zkušebního provozu osahat jednotlivá zařízení. Provoz ukázal i několik nedostatků, které vznikly během výstavby. Ať už nestejnoměrná přelivná hrana bazénu, únik vody ze systému o velikosti cca 13 m3/den, obtížně manipulovatelné kryty do jednotlivých podzemních jímek, propadlá dlažba apod. Pro dodavatele tak vznikl časový prostor všechny tyto chyby opravit před ostrým startem koupací sezóny 2011.

Před zahájením kurzu koupání kojenců a batolat se ověřuje teplota vody v bazénu a vzduchu v bazénové hale. Četnost sledování kvality bazénové vody se stanovuje individuálně pro každé zařízení na základě provozního řádu. K úpravě vody lze používat chemické přípravky na úpravu pH, desinfekci a koagulaci, nepřipouští se ale použití jiných chemických přípravků jako jsou zjasňovače, parfémy, algicidní prostředky a p. Desinfekci se nepřipouští dávkovat do bazénu (např. v plovoucí bóji), vždy musí probíhat mimo bazénovou vanu v úpravně vody.

Letošní sezóna koupaliště byla letos zahájena v polovině května a zájem návštěvníků je i v předletních měsících velký. Plavčíci si vyzkoušeli první ostrý zásah v záchraně topícího děcka – ukázali, že jsou stále ve střehu a první pomoc ovládají dokonale.

PMěsto Jičín je zajímavý cíl pro letní výlet. Od letošního roku kromě již tradičních památek a expozic „Města pohádky“ se nabízí moderní koupaliště s krásnou čistou temperovanou vodou, s nabídkou nejen plavání, ale i vodního dovádění pro děti i dospělé. Koupaliště je dobře přístupné i pro cyklisty, kterým zde byla vybudována cyklostezka doplňující jičínský cyklookruh. Koupaliště je s systému kategorizace koupališť zařazeno mezi čtyřhvězdičkové venkovní areály. Nechcete se také přijet podívat? Otevírací doba je přes prázdniny od 10 do 18ti hodin, za vstupné na celý den zaplatíte 70 Kč/osobu, děti od 6ti do 15ti let 50 Kč na celý den.

Foto: Milan Šmíd

(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek