Kontrola skluzavek

Dle novely ČSN EN 1069-1,2 (vydané v červenci 2011) zpracováváme pro provozovatele a dodavatele skluzavek (jako třetí nezávislá osoba – podmínka daná normou) zkoušky skluzavek a posouzení rizik provozu. Norma přesně popisuje rozsah kontrol a nutných měření. Provozovatel od nás obdrží závěrečný protokol o provedení zkoušky.

Poptávka kontroly skluzavek

KAŽDOROČNÍ KONTROLA

TŘÍLETÁ KONTROLA

UVEDENÍ DO PROVOZU

Provedení posouzení rizik provozu skluzavky

  • včetně zpracování dokumentu posouzení rizik

Další informace o české technické normě pro skluzavky naleznete na našem webu.

Vizuální kontrola

V rámci kontroly skluzavek vizuálně kontrolujeme vzhled kluzné dráhy, stav skluzavky z vnější strany, jednotlivé spoje a předsazení dílů, stav ocelové konstrukce a vše zakreslíme do půdorysů pro přehlednost budoucích oprav. U schodišť posuzujeme kontrukce z hlediska bezpečnosti (rozměry, ostré hrany, otvory, zábrany, nášlapné plochy..)

Praktické zkoušky skluzavek včetně dojezdu

U praktických zkoušek sjíždíme skluzavky, měříme rychlost jízd v různých povolených i doporučených polohách, posuzujeme zavodněnost koryta a hodnotíme pocit z jízdy. Na základě posouzení zkušebního experta se provádí měření a záznam gravitačního zrychlení působícího na jezdce ve všech třech osách vzhledem k dráze pohybu po kluzné dráze. V případě nutnosti provádíme i úsekové měření rychlosti (mění-li se výrazně rychlost jízdy během sjezdu skluzavky s ohledem na výsledky měření).

Kontrola označení skluzavek

Při této části kontrolujeme značení a zařazení skluzavek, symboly pro povolené, doporučené a zákazané styly jízdy, opuštění dojezdu apod. a srozumitelnost pokynů pro návštěvníky. Podle nové symboliky normy ČSN EN 1069-1 a praktické zkoušky navrhujeme nové informační cedule.

Prověření zachování základních provozních podmínek

Při ověřování zachování základních provozních podmínek u nových skluzavek posuzujeme skluzavku vzhledem k projektové dokumentaci. Přeměřujeme délku a výšku skluzavky, tvar koryta, dojezdového bazénu či záchytného zařízení, kontrolujeme ocelovou konstrukci a kompletní vodní hospodářství skluzavky. U schodišť, nástupních plošin a startovního úseku zjišťujeme jednotlivé rozměry – vše porovnáváme s normovými údaji. Přeměřujeme tunelové a dojezdové částí. U tříletých kontrol kontrolujeme vše výše uvedené a posuzujeme s původním stavem skluzavky při uvedení do provozu. U těch, které jsme nekontrolovali při uvedení do provozu, srovnáváme veškeré údaje s normovými hodnotami.

Ověření bezpečnosti konstrukce vodní skluzavky

Součástí ověření bezpečnosti konstrukce vodní skluzavky je kontrola veškerých bezpečnostních prvků – turniketů, semaforů, časovacích zařízení, kamerových systémů či zabezpečení personálem. Všechny prvky a jejich parametry ovlivňující bezpečnost návštěvníků přeměřujeme a posuzujeme s normou ČSN EN 1069-1,2 i v souladu s ČSN EN 13451. Posuzujeme rozměry dojezdové plochy bazénu nebo záchytného zařízení a potřebnou hloubku pro bezpečné přistání. U schodišť posuzujeme konstrukce z hlediska bezpečnosti (rozměry, ostré hrany, otvory, zábrany, nášlapné plochy). Pokud jsme neprováděli ověření skluzavky při uvedení do provozu, zpracováváme některé prvky této části v rámci první tříleté zkoušky.

Prověření provozních dokumentů

V rámci uvedení skluzavky do provozu ověřujeme platnost provozní dokumentace: elektrorevize, návrh provozního a návštěvního řádu skluzavky, prohlášení o shodě a další dokumenty týkající se dodávané skluzavky. U ostatních kontrol přezkoumáváme dokumenty předchozích zkoušek a provozní deník.

Grafický návrh informační cedule

Grafický návrh informační tabule včetně piktogramů vytváříme pro danou skluzavku dle přílohy A ČSN EN 1069-2. Návrh též zpracováváme když je stávající zastaralá nebo neodpovídá normě.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ