Vodní prvky a fontány

U návrhu vodních prvků vycházíme převážně z přání architekta, jak má výsledný jen vypadat. A to od klidné vodní plochy až po proměnné výstřiky vody, umělé potůčky a přepady.

Dbáme na zachování kvality vody na vodním prvku vhodnou technologií.