Poradenství

Jméno:* E-mail:
Web: Nadpis:
Text:*
Odpovězte prosím na otázku (ochrana proti spamu): Kolik je nula plus čtyři ? (napište slovy)

Zde můžete psát vaše dotazy a připomínky. Hvězdičkou (*) jsou označeny povinné údaje.
 <Novější  <<<Nejnovější   Nejstarší>>>  Starší> 

Ing. Milan Šmíd - 02.11.2019 13:09:05
Bazénová voda do sprch - odpověď Jaroslavovi
Použití bazénové vody do sprch je v dnešní době standardní způsob využití vody, kterou stejně ze systému musíme v souladu s hygienickou Vyhláškou 238/2011 Sb. v platném znění vypustit. Vodě vcelku nic není, není proto důvod proč ji a její zbytkové teplo nevyužít. Pro použití odebíráme vodu až za úpravnou vody odbočkou, provádí se její dotemperování na požadovanou teplotu sprchové vody. Vyhláška vyžaduje její hygienické zabezpečení, proto se instaluje dávkování chlóru s řídící jednotkou. Voda ve sprchách by měla být označená, že není vyráběna z pitné vody.

Jaroslav (email) - 01.11.2019 15:14:56
Bazénová voda do sprch
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, za jakých podmínek je možné použít bazénovou vodu do sprch. TUV nemá parametry pitné vody, neměl by tedy být problém ani s vyšší koncentrací volného chloru z koupelového bazénu, než má pitná voda. Děkuji

Ing. Milan Šmíd - 16.07.2018 11:40:00
Světlá výška - odpověď Martinovi
Podle mých informací přímo pro bazény není světlá výška předpisy určena. Vychází se z běžných konstrukčních předpisů pobytových místností nebo sportovních staveb.

Martin Harabiš (email) - 12.07.2018 09:48:09
Světlá výška
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaká je minimální světlá výška pro vnitřní bazén u hotelu.

Děkuji Vám.

Ing. Milan Šmíd - 03.07.2018 16:10:29
Frekvenční měnič - odpověď Jaroslavovi
Žádný předpis nestanovuje, že by bazénová čerpadla musela být vybavena frekvenčním měničem. Také na většině úpraven vody se s frekvenčními měniči nesetkáte. Možnost regulace výkonu recirkulace se nejčastěji provádí instalací dvou nebo více čerpadel paralelně zapojených.

Jaroslav Havlíček (email) - 03.07.2018 15:55:25
Frekvenční měnič
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda jsou vyžadovány nějakým předpisem frekvenční měniče u čerpadel používaných pro bazény.

Milan Šmíd - 24.10.2017 16:26:54
Bazén hotelový - odpověď Markovi Paterovi
Výměna fólie nebo výměna technologických prvků úpravny vody lze považovat za udržovací práce. Rozsah, který zmiňujete, je ale daleko větší, a bylo by vhodné se domluvit s příslušným stavebním úřadem, jaký druh administrativy bude požadovat. Standardně by stačilo "ohlášení stavebních úprav", pokud je zásah do statiky, mělo by proběhnout stavební řízení. Na obě řešení je vyžadována stejná projektová dokumentace v rozsahu přílohy 5 Vyhl. 499/2006 Sb. ve znění Vyhl. 62/2013 Sb. Jakmile by rozsah prací byl v tomto rozsahu, bude pravděpodobně požadavek ze strany KHS upravit bazén do podoby platné Vyhl. 238/2011 Sb. (97/2014 Sb), t.j. vybavit bazén přelivným žlábkem v délce min. 2/3 omočeného obvodu a možná dalšími chybějícími prvky

Marek Patera (email) - 24.10.2017 10:25:32
Bazén hotelový venkovní skimmer ?
Dobrý den,
máme VENKOVNÍ hotelový bazén se skimmerem, zatéká skrz perforaci bazénové fólie a dále skrz prefabrikovanou konstrukci vany do prostoru pod bazénem a do soc. zař., recirkulační úpravna vody je již zastaralá. Pochozí plocha vykazuje rovněž poruchy, dlažba se odlamuje. Určitě je třeba udělat statiku a z ní vycházet. Ale potom zvažujeme opravu. A teď nevíme jestli tím půjde o Rekonstrukci nebo Udržovací práce. Protože určitě chceme vyměnit fólii i vyspravit podklad řádně. Tím že do toho bychom dali i technologii, úpravu soc. prostor, fólii a možná i pochozí plochy (finance?). Musíme žádat o stavební povolení, nebo ohlášku. Musíme zpracovat Projektovou dokumentaci? Doporučujete? A musíme mít místo skimmeru přelivový žlábek? Nově? Nebo můžeme ponechat původní řešení. Vím, že ze skimeru by se zanášela filtrace více a nesplnilo by to hygienické normy jak píšete níže. Bazén slouží i jako pro možnost použití jako nádrž požární vody.

Ing. Milan Šmíd - 26.01.2017 14:29:45
Průtokoměr u hotelového bazénu - odpověď Jaromírovi
Zák.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, na rozdíl např. od německé normy DIN, zná pouze bazény privátní, léčebné a bazény veřejných koupališť, což jsou bazény plavecké, koupelové, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště a ochlazovací bazény sauny. Nerozlišuje se, jsou-li určené pro kohokoliv z volně příchozích nebo pro uzavřenou skupinu osob (např. ubytované v hotelu či penzionu). Na všechny tyto bazény se orgánem ochrany veřejného zdraví má nahlížet stejně. Měření průtoku recirkulace byl požadavek všech hygienických předpisů. 31.12.2016 navíc vstoupil v platnost §25 odst. 3 Vyhl. 238/2011 Sb. ve znění Vyhl. 97/2014 Sb. o nutnosti měření intenzity recirkulace automaticky a kontinuálně včetně evidence. Výjimka se vztahuje na bazény se sezónním provozem.

Jaromír Noheil - 26.01.2017 13:43:44
Průtokoměr u hotelového bazénu
Dověděl jsem se zde, že se u bazénů musí měřit průtok vody v recirkulací. Vztahuje se to i na bazén u penzionu nebo hotelu?

Ing. Milan Šmíd - 11.01.2017 11:11:54
Odpadní vody - odpověď Antonínovi
Odpadní vody ze sprch a wellness mohou být vedeny přímo na ČOV. Opatření by se muselo provádět jen v případě nějakých speciálních procedur, které by mohly mít negativní vliv na kanalizační systém nebo provoz ČOV. Případně vypouštění "čistých" odpadních vod z mokrých procesů wellness může být správcem kanalizačního systému odmítnuto pro vysoké hydraulické zatížení ČOV. To se ale vždy posuzuje individuálně.

Antonín (email) - 11.01.2017 10:56:36
odpadní vody
Dobrý den, prosím o informaci o likvidaci odpadních vod z wellness a sprch u bazénu?
To znamená jestli můžou být vedeny přímo na čistírnu odpadních vod a nebo musí být ještě osazen nějaký mezistupeň, např. lapač tuků. Děkuji

Ing. Milan Šmíd - 23.06.2016 11:50:10
Přelivný žlábek - odpověď Jaroslavu Havlíčkovi
Vyhláška v §20 odst. 1 jasně specifikuje požadavek na přelivný žlábek v úrovni hladiny, a to i s požadavkem, že se voda nesmí vracet zpět do bazénu. Navíc jeho délka min. 2/3 omočeného obvodu. Ani jednu z uvedených podmínek vám "klasický" skimmer nezajistí.

Jaroslav Havlíček (email) - 23.06.2016 09:44:24
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je nutné u veřejného provozu mít bazén pouze s přelivným žlábkem. Vyhláška pouze určuje nutnost velikosti přelivu což jsou 2/3 obvodu bazénu, ale není tam uvedeno, že přeliv být musí. Pokud by tedy byla splněna výměna vody pomocí skkimmeru, mohl by se použít.

Ing. Milan Šmíd - 15.02.2016 11:57:27
Odvod ze žlábků - odpověď Jaroslavu Havlíčkovi
Odbočku z potrubí přepadu přelivného žlábku skutečně neřeší žádný předpis, není ani proč. Jde o technický prvek, který zajišťuje, aby se prostředky z mytí a desinfekce žlábků nedostávaly do akumulační jímky a tím dále do cirkulace vody. Z hlediska následného provozu to považuji za důležitý prvek. Jinak při každém mytí žlábků budete nucen vypouštět akumulační jímku.

Jaroslav Havlíček (email) - 15.02.2016 09:04:53
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je nutné u veřejného provozu zajistit u svodu z přelivného žlabu do akumulační nádrže také odbočku přímo do odpadu, která by se používala pouze v případě čištění žlabu. Slyšel jsem o tom, ale nikde jsem nenašel předpis, který by to nařizoval. Je to tedy nutné ?

Ing. Milan Šmíd - 08.01.2016 09:04:55
Žlábek - odpověď Jaroslavu Havlíčkovi
Nadimenzování přelivného žlábku a výpočet velikosti svodů vč.jejich počtu je součástí hydrotechnických výpočtů, které se provádí v rámci navrhování bazénových systémů. Patří ke standardním výpočtovvým úkonům, které provádíme.

Jaroslav Havlicek (email) - 08.01.2016 08:44:45
Žlábek
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné vypočítat potřebnou velikost přelivného žlábku pro bazén. K tomu také následně potřebné svody tak, aby žlábek stíhla odtékat.

Milan Šmíd - 03.12.2015 11:29:46
Měření průtoku - odpověď Milanovi Minářovi
Novela Vyhl. 238/2011 Sb. vyžaduje automatické kontinuální měření a evidenci průtoku pro každý bazén zvlášť. Kapilárové průtokoměry toto neumožňují, u digitálního se přesvěčte, má-li automatický kontinuální záznam průtoku.

Milan Minář (email) - 03.12.2015 08:11:14
Měření průtoku vody
Prosím o informaci povinnosti měřit průtok vody v recirkulaci bazénu, její četnost. Jestli stačí průtokoměr kapilárový nebo digitální.


 <Novější  <<<Nejnovější   Nejstarší>>>  Starší> 

(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek