Kontrola skluzavek v roce 2012

Během roku náš expertní tým provedl kontrolu na 34 skluzavkách po zařízeních bazénů, koupališť a aquaparků. Z tohoto počtu jsme vydali 30 protokolů o technickém stavu umožňující provoz skluzavky, pro 4 skluzavky nešlo protokol k jejich technickému stavu vydat.

V rámci „povolených“ skluzavek byly objeveny ještě dvě závady, které by při zanedbání mohly způsobit nebezpečnou provozní kolizi (např uvolněné šrouby kotvící kluznou dráhu na ocelovou nosnou konstrukci). Ty byly ale takového rázu, že šly jednoduše odstranit na místě. Většina konstrukcí tobogánů a skluzavek splňuje normové rozměry a to nejen v souladu s ČSN EN 1069, ale i dle ČSN EN 13451, kde jsou též stanoveny bezpečnostní limity platné nejen pro skluzavky, ale celý bazénový provoz.

Většině provozovalelů jsme pomohli zavést správně provozní dokumentaci – Provozní deník skluzavky, zpracovali Posouzení provozních rizik skluzavky, případně vyrobili grafický návrh informační cedule s novými piktogramy, velikostí písma a značení dle platné novelizace normy.

Pro jednotlivé skluzavky (zvláště točivé tobogány) byl přehodnocen vhodný rozestup jednotlivých jezdců, aby se minimalizovalo nebezpečí srážky, ale zůstala zachována kapacita počtu jezdců.

KonMěření nejen rychlostí jízdy, ale i zrychlení působící na jezdce ve všech třech osách ke směru pohybu jsou také úkony předepisované v rámci prováděných kontrol. Ty nelze provést jen jednou osobou. Proto na kontroly skluzavek jezdíme minimálně ve dvou, u větších areálů přijíždí někdy i celý náš expertní tým, aby šla kontrola „rychle od ruky“ s minimálním dopadem na provoz areálu.