Laminátový tobogán v Liberci

Laminátový tobogán v Liberci

V Liberci na městském bazénu zůstáváme i u dalšího tobogánu – sklouzneme se na laminátovém tobogánu, který byl vybudován v roce 1996. Je dlouhý 99 m, i když původní údaje uváděly délku více jak 100 m. Jízda na tobogánu je akční i přes malou rychlost jízdy – na trase je totiž nesprávné řazení zatáček, které každého jezdce zcela rozhodí a ten samovolně brzdí  Liberečákům tato konstrukční chyba nevadí a dokáží si jízdu řádně užít. Čtěte více

Benátky nad Jizerou – Přístavba a rekonstrukce koupaliště

Předmětem naší části projektové dokumentace je řešení technologie úpravy vody pro přístavbu zázemí a stavební úpravy koupaliště v Benátkách nad Jizerou. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v suterénu nového objektu zázemí koupaliště.

V areálu koupaliště bude nový velký bazén rozdělený na plaveckou a rekreační část a dětský bazén. Velký bazén bude rekonstruovaný, dětský bazén bude nový. Oba bazény budou nerezové. Oba bazény budou vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Ve velkém bazénu budou masážní trysky, dnová perlička, vzduchová lehátka a pololehátka a bude do něj zaústěna široká trojskluzavka. Plavecká část bude bez atrakcí.

V dětském bazénu bude instalován vodní zvon, ježek, malá skluzavka a stříkající zvířátko.

Projekt je řešen v etapách.

Odhadované investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Spolupráce: Ateliér Adip s.r.o.

Jindřichův Hradec – Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice

Předmětem naší části projektové dokumentace technologie úpravy vody pro krytý bazén a recyklaci vody koupelových van v nemocnici v Jindřichově Hradci. V rámci modernizace celého areálu bude nově řešená technologie pro bazén a koupelové vany. Bazén bude rekonstruován a rozšířen o atrakce a budou ve většině vyměněny stávající koupelové vany. V rámci přestavby bude upraven i prostor stávající technologie. Dodatečně byl projekt upraven tak, aby bylo voda v bazénu slaná v salinitě 0,2%.

V prostoru rehabilitace je železobetonový bazén o celkové ploše 25,8 s proměnnou hloubkou 1,045 až 1,42 m. Po obvodu bazénu bude hladinový přeliv, vstup do bazénu bude umožněn schodištěm a zvedákem pro invalidní pacienty. Do bazénu budou osazeny nové atrakce – podvodní masážní trysky, plošné vodní chrliče a masážní vzduchová sedátka.

Předmětem dokumentace byla též technologie úpravy vody pro  vodoléčebné vany v Nemocnici Jindřichův Hradec. Vybavení vodoléčby je koncipované pro čtyři vany pro celotělovou masáž, dvě pro masáž rukou a dvě pro masáž nohou. Vany jsou uzpůsobené systému vratné vody, kdy se voda z vodoléčebných van vypustí do jímky, která je napojena na systém recirkulace. Tím voda obíhá uzavřeným okruhem čištění vody a hygienického zabezpečení. Z tohoto systému se v případě potřeby přečerpá do koupelových van. Kromě upravené recyklované vody bude k vanám přivedena studená pitná a teplá voda. Ve finále byla pro tuto část provedena pouze příprava, aby později nemuselo dojít k zásahu do konstrukce podlah a vyměněné vany jsou zatím zapojeny na průtočný systém.

Odhadované investice naší části v plném rozsahu – 5,3 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Vamberk – Rekonstrukce koupaliště

Projekt a realizace rekonstrukce koupaliště ve Vamberku byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla řešena rekonstrukce samotné vany plaveckého bazénu. V druhé etapě bylo řešeno trubní propojení bazénu se strojovnou, nové vybavení strojovny, osazení nové široké skluzavky a její napojení, rekonstrukce dětského bazénu. V projektu je též počítáno s možným napojením budoucího brouzdaliště.

Odhadované kompletní investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Odhadované investice technologie 2. etapy: 5,5 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.