Benátky nad Jizerou – Přístavba a rekonstrukce koupaliště

Předmětem naší části projektové dokumentace je řešení technologie úpravy vody pro přístavbu zázemí a stavební úpravy koupaliště v Benátkách nad Jizerou. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v suterénu nového objektu zázemí koupaliště.

V areálu koupaliště bude nový velký bazén rozdělený na plaveckou a rekreační část a dětský bazén. Velký bazén bude rekonstruovaný, dětský bazén bude nový. Oba bazény budou nerezové. Oba bazény budou vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Ve velkém bazénu budou masážní trysky, dnová perlička, vzduchová lehátka a pololehátka a bude do něj zaústěna široká trojskluzavka. Plavecká část bude bez atrakcí.

V dětském bazénu bude instalován vodní zvon, ježek, malá skluzavka a stříkající zvířátko.

Projekt je řešen v etapách.

Odhadované investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Spolupráce: Ateliér Adip s.r.o.

Jindřichův Hradec – Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice

Předmětem naší části projektové dokumentace technologie úpravy vody pro krytý bazén a recyklaci vody koupelových van v nemocnici v Jindřichově Hradci. V rámci modernizace celého areálu bude nově řešená technologie pro bazén a koupelové vany. Bazén bude rekonstruován a rozšířen o atrakce a budou ve většině vyměněny stávající koupelové vany. V rámci přestavby bude upraven i prostor stávající technologie. Dodatečně byl projekt upraven tak, aby bylo voda v bazénu slaná v salinitě 0,2%.

V prostoru rehabilitace je železobetonový bazén o celkové ploše 25,8 s proměnnou hloubkou 1,045 až 1,42 m. Po obvodu bazénu bude hladinový přeliv, vstup do bazénu bude umožněn schodištěm a zvedákem pro invalidní pacienty. Do bazénu budou osazeny nové atrakce – podvodní masážní trysky, plošné vodní chrliče a masážní vzduchová sedátka.

Předmětem dokumentace byla též technologie úpravy vody pro  vodoléčebné vany v Nemocnici Jindřichův Hradec. Vybavení vodoléčby je koncipované pro čtyři vany pro celotělovou masáž, dvě pro masáž rukou a dvě pro masáž nohou. Vany jsou uzpůsobené systému vratné vody, kdy se voda z vodoléčebných van vypustí do jímky, která je napojena na systém recirkulace. Tím voda obíhá uzavřeným okruhem čištění vody a hygienického zabezpečení. Z tohoto systému se v případě potřeby přečerpá do koupelových van. Kromě upravené recyklované vody bude k vanám přivedena studená pitná a teplá voda. Ve finále byla pro tuto část provedena pouze příprava, aby později nemuselo dojít k zásahu do konstrukce podlah a vyměněné vany jsou zatím zapojeny na průtočný systém.

Odhadované investice naší části v plném rozsahu – 5,3 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Vamberk – Rekonstrukce koupaliště

Projekt a realizace rekonstrukce koupaliště ve Vamberku byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla řešena rekonstrukce samotné vany plaveckého bazénu. V druhé etapě bylo řešeno trubní propojení bazénu se strojovnou, nové vybavení strojovny, osazení nové široké skluzavky a její napojení, rekonstrukce dětského bazénu. V projektu je též počítáno s možným napojením budoucího brouzdaliště.

Odhadované kompletní investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Odhadované investice technologie 2. etapy: 5,5 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Štemberk – Výstavba krytého bazénu

Předmětem naší projektové dokumentace byla technologie úpravy vody pro nový krytý bazén ve Šternberku. Pro účely provozu nového krytého areálu bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v 1.PP objektu.

V bazénové hale 1.NP bude plavecký, zážitkový a výukový bazén, brouzdaliště a vířivka. Na venkovní zpevněné ploše bude také vířivka. Další vířivka bude ve venkovní ochlazovně wellness provozu. Kromě plaveckého bazénu budou bazény a vířivky vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Součástí provozu bude také tobogán v délce cca 90 m, který povede venkovním prostorem s dojezdem do bazénové haly. Provoz tobogánu bude mít vlastní úpravnu vody pro zásobní nádrž.

Odhadované investice naší části: 28 mil. Kč

Spolupráce: STRABAG a.s.

Jičín – Výměna tobogánu v aquacentru Jičín

Realizační projektová dokumentace řešila výměnu uzavřeného tobogánového koryta a úpravu technologie jeho pohonu v Aquacentru Jičín. Stávající dráha tobogánu a jeho dojezdový díl byla nahrazená novými laminátovými tobogánovými díly. Tobogán vedoucí venkovním prostorem je celý zakrytý se zateplením spodní části. Dráha vede shodně s původním trasováním. Zachovává se nástupní výška i kóta dojezdu. Dojezd je do laminátového dojezdového záchytného dílu, který je umístěný v bazénové hale pod úrovní ochozu. Byla provedena změna dimenze potrubí rozvodu pohonné vody a čerpací jednotky.

Projektová cena realizace celé stavby: 10,5 mil. Kč

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: h-projekt s.r.o.