Třeboň – Bertiny Lázně

Projektovou dokumentaci pro Bertiny Lázně jsme zpracovávali dvě – přístavba bazénu a řešení wellness.

V prvním projektu z roku 2013 jsme řešili technologii pro nový vnitřní bazén (19 x 9,5 m s hloubkou 1,1 – 1,35 m), který byl vystavěn v rámci nové přístavby se zázemím pro návštěvníky. V druhém projektu z roku 2018 jsme řešili přesazení technologie bazénu a vířivky do stejného prostoru a nové řešení wellness. Nové wellness bude zařízené finskou saunou o velikosti 2,5 x 3,0 m pro osm osob a parní lázní o velikosti 3,5 x 2,7 m pro 8 osob.

Odhadované investice naší části – první projekt: 4 mil. Kč, – druhé části: 6,7 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Svratka – Rekonstrukce wellness v hotelu Svratka

Hotel Svratka se nachází v hotelovém komplexu, který je postaven na kopci nad obcí Svratka.  Areál tvoří samotný hotel Svratka, několik bungalovů, golfové hřiště a multifunkční hřiště.

Projekt byl řešen ve třech variantách a na základě výběru investora bylo dopracované finální řešení. Ve všech návrzích byl zachován prostor vodoléčby, který jsme navrhovali doplnit o třetí masážní vanu a přesunu masážních van pro ruce a nohy do nových pozic, tak aby byly dobře obsluhovatelné. Zachovány jsou prostory pro sušení a sklady, ty jsou pouze přemístěné.

Vstup návštěvníků je ponechán z hotelového provozu od schodiště resp. výtahu z ubytovací části hotelu nebo pro neubytované přes vstupní halu hotelu. Pro nově budovaný provoz se u vstupu uvažuje vytvoření nástupního prostoru se sedacími lavicemi a recepcí. V jejím sousedství vytváří zázemí pro zaměstnance. Po odbavení v recepci je návštěvník směřován do jednotlivých samostatných provozních částí.

V této variantě je hlavní koncepce rozdělení všech tří provozů do samostatných bloků. Zvlášť sportovní (suchý) provoz (fitness a ping-pong), vodoléčba a wellness. Každý z provozních celků má své vlastní šatny sprchy a WC. U šaten pro wellness část a suchý provoz je uvažováno se společným prostorem pro muže a ženy s převlékací kabinou pro zajištění intimity při převlékání. Oddělení jednotlivých částí umožňuje i jejich  nezávislé provozování.

Součástí řešení byla kompletní vizualizace vybrané varianty.

Odhadované investice: 11,5 mil. Kč

Spolupráce: Bedřich Konvalinka

Slaný – Modernizace plovárny

Předmětem projektové dokumentace je technologie úpravy vody pro opravu a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v podzemním objektu a v nadzemní budově technologie.

V areálu koupaliště bude nový velký kombinovaný bazén. který je rozdělený na plaveckou a rekreační část o rozměrech 50 x 22 m. Dětský bazén je o rozměrech 21 x 11 m s hloubkou 0,45 – 0,7 m se dvěma hladinovými úrovněmi o rozměrech. V jedné jeho části je zvýšená část s hloubkou 0,3 m. Brouzdaliště je kruhové o průměru 7,0 m a hloubkou 0,25 – 0,27 m. V rekreační části kombinovaného bazénu jsou vodní a vzduchové atrakce. Do rekreační části bude zaústěná široká trojskluzavka. V dětském bazénu a brouzdališti jsou vodní dětské atrakce.

Investice naší technologie: 21 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Železný Brod – Stavební úpravy městského koupaliště

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, Předmětem této části je projektová dokumentace technologie úpravy vody pro letní víceúčelový bazén a dětský bazén v rámci stavebních úprav koupaliště v Železném Brodu. Pro účely provozu venkovních bazénů bude vybudovaná podzemní strojovna a akumulační jímka a využije se stávající nadzemní objekt úpravny koupaliště.

V areálu koupaliště je víceúčelový a dětský bazén. Stávající bazény jsou železobetonové.

Nové bazény budou zhotovené jako nová vana vybetonovaná do stávajících bazénových van. Nový víceúčelový bazén o rozměrech 50 x 22 x 0,8-2,0 m bude podélně rozdělený na plaveckou část se třemi 50 m a jednou 25m plaveckou dráhou. V druhé polovině bazénu (rekreační část) budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, velká dvojskluzavka délky cca 20 m, dětské skluzavky. Uprostřed mezi částmi je ostrov přístupný lávkou.

Dětský bazén o rozměrech 24 x 9 x 0,2-0,5 m je samostatný. V bazénu budou umístěné dětské vodní atrakce  – vodní hříbek a skluzavka. Provoz bazénů bude nadále zajišťovat stávající úpravna vody v samostatném objektu. Úpravna doplněna o nové prvky, např. UV lampu. Cirkulační čerpadla budou osazena nová výkonnější do nové podzemní strojovny. Stávající dezinfekce bazénové vody plynným chlórem z místní chlorovny bude také zachovaná.

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Třeboň – Koupaliště u rybníka Svět

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, brouzdalištěm a dojezdovým bazénovým zálivem propojeným krčkem s rekreačním bazénem s tobogánem a třemi skluzavkami.

Rekreační bazén bude mít část oddělenou jako plavecký bazén se dvěma 25 m plaveckými dráhami. V bazénu budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, dětská skluzavka a houpací bazén.

Dojezdový bazén je konstruovaný jako záliv rekreačního bazénu, se kterým je propojený krčkem, používaný pouze pro dopad jezdců na tobogánu a skluzavkách. Předpokládá se tobogán o délce cca 73 m vedený po dvou centrálních sloupech. Skluzavky budou tři vlnité, cca 11,5 m dlouhé s různě širokým korytem a tvarem vln. Přístup na skluzavky a tobogán bude ze schodišťové věže se dvěma výškovými úrovněmi na kótě +3,0 a +7,0 m.

Brouzdaliště je samostatné tvořené dvěma překrývajícími se čtverci. Každý čtverec bude v jiné výškové úrovni, spojnice je tvořená vodním skluzem. V brouzdališti budou umístěné dětské vodní atrakce ve formě různých stříkajících zvířátek. V horním bazénku bude vodní hrad rovněž s vodními atrakcemi.

Provoz bazénů budou zajišťovat dvě úpravny vody. Jedna úpravna vody bude pro rekreační bazén, druhá pro brouzdaliště. Pro brouzdaliště se uvažuje se solárním příhřevem vody, proto bude mít samostatnou úpravnu vody.

Ohřev vody bude přes solární absorbéry, které budou umístěné na střeše provozního objektu.

Strojovna úpraven vody bude samostatný objekt s podzemním suterénem a přízemním objektem. Podzemní část bude rozdělená na strojní místnost, kde budou umístěná všechna čerpadla. V nadzemní části bude umístěná ostatní technologie zajišťující filtraci a dezinfekci vody, sklad chemikálií a místnost strojníka.