Třeboň – Koupaliště u rybníka Svět

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, brouzdalištěm a dojezdovým bazénovým zálivem propojeným krčkem s rekreačním bazénem s tobogánem a třemi skluzavkami.

Rekreační bazén bude mít část oddělenou jako plavecký bazén se dvěma 25 m plaveckými dráhami. V bazénu budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, dětská skluzavka a houpací bazén.

Dojezdový bazén je konstruovaný jako záliv rekreačního bazénu, se kterým je propojený krčkem, používaný pouze pro dopad jezdců na tobogánu a skluzavkách. Předpokládá se tobogán o délce cca 73 m vedený po dvou centrálních sloupech. Skluzavky budou tři vlnité, cca 11,5 m dlouhé s různě širokým korytem a tvarem vln. Přístup na skluzavky a tobogán bude ze schodišťové věže se dvěma výškovými úrovněmi na kótě +3,0 a +7,0 m.

Brouzdaliště je samostatné tvořené dvěma překrývajícími se čtverci. Každý čtverec bude v jiné výškové úrovni, spojnice je tvořená vodním skluzem. V brouzdališti budou umístěné dětské vodní atrakce ve formě různých stříkajících zvířátek. V horním bazénku bude vodní hrad rovněž s vodními atrakcemi.

Provoz bazénů budou zajišťovat dvě úpravny vody. Jedna úpravna vody bude pro rekreační bazén, druhá pro brouzdaliště. Pro brouzdaliště se uvažuje se solárním příhřevem vody, proto bude mít samostatnou úpravnu vody.

Ohřev vody bude přes solární absorbéry, které budou umístěné na střeše provozního objektu.

Strojovna úpraven vody bude samostatný objekt s podzemním suterénem a přízemním objektem. Podzemní část bude rozdělená na strojní místnost, kde budou umístěná všechna čerpadla. V nadzemní části bude umístěná ostatní technologie zajišťující filtraci a dezinfekci vody, sklad chemikálií a místnost strojníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.