Vamberk – Rekonstrukce koupaliště

Projekt a realizace rekonstrukce koupaliště ve Vamberku byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla řešena rekonstrukce samotné vany plaveckého bazénu. V druhé etapě bylo řešeno trubní propojení bazénu se strojovnou, nové vybavení strojovny, osazení nové široké skluzavky a její napojení, rekonstrukce dětského bazénu. V projektu je též počítáno s možným napojením budoucího brouzdaliště.

Odhadované kompletní investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Odhadované investice technologie 2. etapy: 5,5 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Štemberk – Výstavba krytého bazénu

Předmětem naší projektové dokumentace byla technologie úpravy vody pro nový krytý bazén ve Šternberku. Pro účely provozu nového krytého areálu bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v 1.PP objektu.

V bazénové hale 1.NP bude plavecký, zážitkový a výukový bazén, brouzdaliště a vířivka. Na venkovní zpevněné ploše bude také vířivka. Další vířivka bude ve venkovní ochlazovně wellness provozu. Kromě plaveckého bazénu budou bazény a vířivky vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Součástí provozu bude také tobogán v délce cca 90 m, který povede venkovním prostorem s dojezdem do bazénové haly. Provoz tobogánu bude mít vlastní úpravnu vody pro zásobní nádrž.

Odhadované investice naší části: 28 mil. Kč

Spolupráce: STRABAG a.s.

Slaný – Modernizace plovárny

Předmětem projektové dokumentace je technologie úpravy vody pro opravu a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v podzemním objektu a v nadzemní budově technologie.

V areálu koupaliště bude nový velký kombinovaný bazén. který je rozdělený na plaveckou a rekreační část o rozměrech 50 x 22 m. Dětský bazén je o rozměrech 21 x 11 m s hloubkou 0,45 – 0,7 m se dvěma hladinovými úrovněmi o rozměrech. V jedné jeho části je zvýšená část s hloubkou 0,3 m. Brouzdaliště je kruhové o průměru 7,0 m a hloubkou 0,25 – 0,27 m. V rekreační části kombinovaného bazénu jsou vodní a vzduchové atrakce. Do rekreační části bude zaústěná široká trojskluzavka. V dětském bazénu a brouzdališti jsou vodní dětské atrakce.

Investice naší technologie: 21 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Železný Brod – Stavební úpravy městského koupaliště

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, Předmětem této části je projektová dokumentace technologie úpravy vody pro letní víceúčelový bazén a dětský bazén v rámci stavebních úprav koupaliště v Železném Brodu. Pro účely provozu venkovních bazénů bude vybudovaná podzemní strojovna a akumulační jímka a využije se stávající nadzemní objekt úpravny koupaliště.

V areálu koupaliště je víceúčelový a dětský bazén. Stávající bazény jsou železobetonové.

Nové bazény budou zhotovené jako nová vana vybetonovaná do stávajících bazénových van. Nový víceúčelový bazén o rozměrech 50 x 22 x 0,8-2,0 m bude podélně rozdělený na plaveckou část se třemi 50 m a jednou 25m plaveckou dráhou. V druhé polovině bazénu (rekreační část) budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, velká dvojskluzavka délky cca 20 m, dětské skluzavky. Uprostřed mezi částmi je ostrov přístupný lávkou.

Dětský bazén o rozměrech 24 x 9 x 0,2-0,5 m je samostatný. V bazénu budou umístěné dětské vodní atrakce  – vodní hříbek a skluzavka. Provoz bazénů bude nadále zajišťovat stávající úpravna vody v samostatném objektu. Úpravna doplněna o nové prvky, např. UV lampu. Cirkulační čerpadla budou osazena nová výkonnější do nové podzemní strojovny. Stávající dezinfekce bazénové vody plynným chlórem z místní chlorovny bude také zachovaná.

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Třeboň – Koupaliště u rybníka Svět

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, brouzdalištěm a dojezdovým bazénovým zálivem propojeným krčkem s rekreačním bazénem s tobogánem a třemi skluzavkami.

Rekreační bazén bude mít část oddělenou jako plavecký bazén se dvěma 25 m plaveckými dráhami. V bazénu budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, dětská skluzavka a houpací bazén.

Dojezdový bazén je konstruovaný jako záliv rekreačního bazénu, se kterým je propojený krčkem, používaný pouze pro dopad jezdců na tobogánu a skluzavkách. Předpokládá se tobogán o délce cca 73 m vedený po dvou centrálních sloupech. Skluzavky budou tři vlnité, cca 11,5 m dlouhé s různě širokým korytem a tvarem vln. Přístup na skluzavky a tobogán bude ze schodišťové věže se dvěma výškovými úrovněmi na kótě +3,0 a +7,0 m.

Brouzdaliště je samostatné tvořené dvěma překrývajícími se čtverci. Každý čtverec bude v jiné výškové úrovni, spojnice je tvořená vodním skluzem. V brouzdališti budou umístěné dětské vodní atrakce ve formě různých stříkajících zvířátek. V horním bazénku bude vodní hrad rovněž s vodními atrakcemi.

Provoz bazénů budou zajišťovat dvě úpravny vody. Jedna úpravna vody bude pro rekreační bazén, druhá pro brouzdaliště. Pro brouzdaliště se uvažuje se solárním příhřevem vody, proto bude mít samostatnou úpravnu vody.

Ohřev vody bude přes solární absorbéry, které budou umístěné na střeše provozního objektu.

Strojovna úpraven vody bude samostatný objekt s podzemním suterénem a přízemním objektem. Podzemní část bude rozdělená na strojní místnost, kde budou umístěná všechna čerpadla. V nadzemní části bude umístěná ostatní technologie zajišťující filtraci a dezinfekci vody, sklad chemikálií a místnost strojníka.