Benátky nad Jizerou – Přístavba a rekonstrukce koupaliště

Předmětem naší části projektové dokumentace je řešení technologie úpravy vody pro přístavbu zázemí a stavební úpravy koupaliště v Benátkách nad Jizerou. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v suterénu nového objektu zázemí koupaliště.

V areálu koupaliště bude nový velký bazén rozdělený na plaveckou a rekreační část a dětský bazén. Velký bazén bude rekonstruovaný, dětský bazén bude nový. Oba bazény budou nerezové. Oba bazény budou vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Ve velkém bazénu budou masážní trysky, dnová perlička, vzduchová lehátka a pololehátka a bude do něj zaústěna široká trojskluzavka. Plavecká část bude bez atrakcí.

V dětském bazénu bude instalován vodní zvon, ježek, malá skluzavka a stříkající zvířátko.

Projekt je řešen v etapách.

Odhadované investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Spolupráce: Ateliér Adip s.r.o.

Vamberk – Rekonstrukce koupaliště

Projekt a realizace rekonstrukce koupaliště ve Vamberku byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla řešena rekonstrukce samotné vany plaveckého bazénu. V druhé etapě bylo řešeno trubní propojení bazénu se strojovnou, nové vybavení strojovny, osazení nové široké skluzavky a její napojení, rekonstrukce dětského bazénu. V projektu je též počítáno s možným napojením budoucího brouzdaliště.

Odhadované kompletní investice 1. etapy: 7,5 mil. Kč,

Odhadované investice technologie 2. etapy: 5,5 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Štemberk – Výstavba krytého bazénu

Předmětem naší projektové dokumentace byla technologie úpravy vody pro nový krytý bazén ve Šternberku. Pro účely provozu nového krytého areálu bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v 1.PP objektu.

V bazénové hale 1.NP bude plavecký, zážitkový a výukový bazén, brouzdaliště a vířivka. Na venkovní zpevněné ploše bude také vířivka. Další vířivka bude ve venkovní ochlazovně wellness provozu. Kromě plaveckého bazénu budou bazény a vířivky vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Součástí provozu bude také tobogán v délce cca 90 m, který povede venkovním prostorem s dojezdem do bazénové haly. Provoz tobogánu bude mít vlastní úpravnu vody pro zásobní nádrž.

Odhadované investice naší části: 28 mil. Kč

Spolupráce: STRABAG a.s.

Slaný – Modernizace plovárny

Předmětem projektové dokumentace je technologie úpravy vody pro opravu a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v podzemním objektu a v nadzemní budově technologie.

V areálu koupaliště bude nový velký kombinovaný bazén. který je rozdělený na plaveckou a rekreační část o rozměrech 50 x 22 m. Dětský bazén je o rozměrech 21 x 11 m s hloubkou 0,45 – 0,7 m se dvěma hladinovými úrovněmi o rozměrech. V jedné jeho části je zvýšená část s hloubkou 0,3 m. Brouzdaliště je kruhové o průměru 7,0 m a hloubkou 0,25 – 0,27 m. V rekreační části kombinovaného bazénu jsou vodní a vzduchové atrakce. Do rekreační části bude zaústěná široká trojskluzavka. V dětském bazénu a brouzdališti jsou vodní dětské atrakce.

Investice naší technologie: 21 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Železný Brod – Stavební úpravy městského koupaliště

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, Předmětem této části je projektová dokumentace technologie úpravy vody pro letní víceúčelový bazén a dětský bazén v rámci stavebních úprav koupaliště v Železném Brodu. Pro účely provozu venkovních bazénů bude vybudovaná podzemní strojovna a akumulační jímka a využije se stávající nadzemní objekt úpravny koupaliště.

V areálu koupaliště je víceúčelový a dětský bazén. Stávající bazény jsou železobetonové.

Nové bazény budou zhotovené jako nová vana vybetonovaná do stávajících bazénových van. Nový víceúčelový bazén o rozměrech 50 x 22 x 0,8-2,0 m bude podélně rozdělený na plaveckou část se třemi 50 m a jednou 25m plaveckou dráhou. V druhé polovině bazénu (rekreační část) budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, velká dvojskluzavka délky cca 20 m, dětské skluzavky. Uprostřed mezi částmi je ostrov přístupný lávkou.

Dětský bazén o rozměrech 24 x 9 x 0,2-0,5 m je samostatný. V bazénu budou umístěné dětské vodní atrakce  – vodní hříbek a skluzavka. Provoz bazénů bude nadále zajišťovat stávající úpravna vody v samostatném objektu. Úpravna doplněna o nové prvky, např. UV lampu. Cirkulační čerpadla budou osazena nová výkonnější do nové podzemní strojovny. Stávající dezinfekce bazénové vody plynným chlórem z místní chlorovny bude také zachovaná.

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.