Třeboň – Koupaliště u rybníka Svět

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, brouzdalištěm a dojezdovým bazénovým zálivem propojeným krčkem s rekreačním bazénem s tobogánem a třemi skluzavkami.

Rekreační bazén bude mít část oddělenou jako plavecký bazén se dvěma 25 m plaveckými dráhami. V bazénu budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, dětská skluzavka a houpací bazén.

Dojezdový bazén je konstruovaný jako záliv rekreačního bazénu, se kterým je propojený krčkem, používaný pouze pro dopad jezdců na tobogánu a skluzavkách. Předpokládá se tobogán o délce cca 73 m vedený po dvou centrálních sloupech. Skluzavky budou tři vlnité, cca 11,5 m dlouhé s různě širokým korytem a tvarem vln. Přístup na skluzavky a tobogán bude ze schodišťové věže se dvěma výškovými úrovněmi na kótě +3,0 a +7,0 m.

Brouzdaliště je samostatné tvořené dvěma překrývajícími se čtverci. Každý čtverec bude v jiné výškové úrovni, spojnice je tvořená vodním skluzem. V brouzdališti budou umístěné dětské vodní atrakce ve formě různých stříkajících zvířátek. V horním bazénku bude vodní hrad rovněž s vodními atrakcemi.

Provoz bazénů budou zajišťovat dvě úpravny vody. Jedna úpravna vody bude pro rekreační bazén, druhá pro brouzdaliště. Pro brouzdaliště se uvažuje se solárním příhřevem vody, proto bude mít samostatnou úpravnu vody.

Ohřev vody bude přes solární absorbéry, které budou umístěné na střeše provozního objektu.

Strojovna úpraven vody bude samostatný objekt s podzemním suterénem a přízemním objektem. Podzemní část bude rozdělená na strojní místnost, kde budou umístěná všechna čerpadla. V nadzemní části bude umístěná ostatní technologie zajišťující filtraci a dezinfekci vody, sklad chemikálií a místnost strojníka.

Třebíč – letní koupaliště Polanka

Rekonstrukce koupaliště probíhala během řadu let a projekty a některá výstavba probíhala v několika etapách.

Koupaliště sestává z provozního objektu, ve kterém je, mimo jiné, strojovna technologie pro bazény. V areálu jsou tyto bazény: velký plavecký bazén 50 x 21 m s hloubkou 2,2 m, konstrukce bazénu je ze svařovaných hliníkových plechů. Rovněž malý bazén pro neplavce je hliníkové konstrukce o rozměrech 25 x 12,5 m s hloubkou 0,6 – 1,0 m. Na straně velkého bazénu je železobetonový skokanský bazén o rozměrech 16,7 x 16,7 m s hloubkou 1,6 – 4,5 m. Na straně malého bazénu je rovněž železobetonový dojezdový bazén tobogánu o rozměrech 8 x 5 m s hloubkou 0,9 – 1,1 m.

Hustopeče – Úpravy venkovního koupaliště

Předmětem této části je projektová dokumentace úprav technologie dvou úpraven vody a rozvodů pro letní koupaliště v Hustopečích. Pro účely provozu venkovních bazénů je vybudovaná strojovna a akumulační jímky pod ochozy venkovních bazénů.

Venkovní koupaliště má pět bazénů – plavecký bazén, bazén s proudem (a dojezdem skluzavky), dětský bazén, masážní bazén a dojezdový bazén tobogánu. Bazény jsou uspořádány do dvou linií. Kolem bazénů a mezi nimi je podzemní potrubí kanál, kudy jsou vedeny rozvody potrubí k bazénům.

Investice rekonstrukce technologických rozvodů 2,5 mil. Kč

Spolupráce: HiArch spol. s.r.o.

Jilemnice – koupaliště

Naše firma byla generální projektantem návrhu rekonstrukce původního koupacího areálu. Bylo navrženo dispozičně technické řešení, které by mělo zajistit nejen obnovení provozu koupaliště, ale připravit provozní podmínky zajišťující minimalizaci provozních dotací ze strany vlastníka a prodloužení sezóny využívání areálu.

V severní části pozemku byl navržen provozní objekt u příjezdové komunikace, vně areálu jsou navrženy parkovací plochy pro auta a kola. Jedná se o přízemní, nepodsklepený, samostatně stojící objekt půdorysného tvaru L s plochou střechou, na kterou se umístí solární absorbéry pro temperaci bazénové vody. Sestává ze dvou částí, které propojuje krytý venkovní nástupní prostor. Z něho je přístup přímo k venkovním bazénům a opalovacím plochám. V provozním objektu se nachází zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, prostor pro technologii a občerstvení.

Do stávajícího zbytku plaveckého bazénu bylo navrženo vestavět dva bazény. Kombinovaný bazén s plaveckou, rekreační a dojezdovou částí a dětský bazén – brouzdaliště. Do budoucího možného rozvoje areálu je plánovaná bazénová plocha s vodní diskotékou – v rámci výstavby se řeší pouze příprava bez vlastní výstavby této plochy. Vznikne stanoviště plavčíka, opalovací zpevněná plocha a nástupní věž na tobogán a skluzavku.

Pro aktivní návštěvníky bude lákadlem vodní tobogán a široká skluzavka s dojezdovou částí bazénu, ale také houpací bazén a šplhací síť. Pro nejmenší návštěvníky je určeno dvouúrovňové dětské brouzdaliště, z bezpečnostních důvodů stavebně oddělené od hlubších částí bazénu.

Odhadované investice celého areálu: 67 mil. Kč bez DPH

Odhadované investice technologie včetně tobogánu a skluzavky 16,5 mil. Kč bez DPH

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: Ateliér A11