Jilemnice – koupaliště

Naše firma byla generální projektantem návrhu rekonstrukce původního koupacího areálu. Bylo navrženo dispozičně technické řešení, které by mělo zajistit nejen obnovení provozu koupaliště, ale připravit provozní podmínky zajišťující minimalizaci provozních dotací ze strany vlastníka a prodloužení sezóny využívání areálu.

V severní části pozemku byl navržen provozní objekt u příjezdové komunikace, vně areálu jsou navrženy parkovací plochy pro auta a kola. Jedná se o přízemní, nepodsklepený, samostatně stojící objekt půdorysného tvaru L s plochou střechou, na kterou se umístí solární absorbéry pro temperaci bazénové vody. Sestává ze dvou částí, které propojuje krytý venkovní nástupní prostor. Z něho je přístup přímo k venkovním bazénům a opalovacím plochám. V provozním objektu se nachází zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, prostor pro technologii a občerstvení.

Do stávajícího zbytku plaveckého bazénu bylo navrženo vestavět dva bazény. Kombinovaný bazén s plaveckou, rekreační a dojezdovou částí a dětský bazén – brouzdaliště. Do budoucího možného rozvoje areálu je plánovaná bazénová plocha s vodní diskotékou – v rámci výstavby se řeší pouze příprava bez vlastní výstavby této plochy. Vznikne stanoviště plavčíka, opalovací zpevněná plocha a nástupní věž na tobogán a skluzavku.

Pro aktivní návštěvníky bude lákadlem vodní tobogán a široká skluzavka s dojezdovou částí bazénu, ale také houpací bazén a šplhací síť. Pro nejmenší návštěvníky je určeno dvouúrovňové dětské brouzdaliště, z bezpečnostních důvodů stavebně oddělené od hlubších částí bazénu.

Odhadované investice celého areálu: 67 mil. Kč bez DPH

Odhadované investice technologie včetně tobogánu a skluzavky 16,5 mil. Kč bez DPH

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: Ateliér A11

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.