Praha Brumlovka

Praha Brumlovka

Nová Brumlovka – posouzení bazénové a wellness technologie

Zpracování posudku a vyhodnocení vad, rizik a nákladů v horizontu do 5 let. Zpracování posudku bylo provedeno po osobní prohlídce v mimoprovozní dobu. Posudek byl zpracován na základě posouzení dostupé dokumentace skutečného stavu, seznámení se s provozem a pořízení fotodokumentace. Zpracování příspěvků do celkové zprávě o prohlídce s popisem technologie, identifikovanými vadami a riziky, zpracování příspěvků do tabulek s přehledem zjišťěných vad a rizik a s aktuálními náklady a náklady v horizontu 5 let. Předání pořízené fotodokumentace.

Praha Barrandov

Praha Barrandov

Praha – Aquapark Barrandov

Pro tento areál bylo zpracováno několik posudků: Posudek technického stavu bazénu a bazénové technologie pro centrum plaveckých aktivit „Kačka“ – plavání kojenců a batolat, posudek parních vyvíječů, posudek připojení tepelného čerpadla a posudek použití slané vody (3 – 5 kg/ m3) pro plavecký bazén v Aquaparku Barrandov. Součástí posudků bylo posouzení stávajícího stavu (konstrukcí či technologie), posouzení a návrh jednotlivých řešení, které by odpovídalo vyhlášce 135/2004 Sb. a dalším stavebním zákonům a normám. Plnění: 2008 – 2009

Praha Čestlice

Technický audit bazénové a wellness technologie objektu Aquapalace Praha Čestlice

Zpracování posudku, vyhodnocení vad a rizik bazénové a wellness technologie včetně atrakcí a prvků technologie v bazénové hale. Zpracování bylo rozděleno do několika souborů dle jednotlivých úpraven, dle místa kontroly a dle dodavatele jednotlivých technologií. Zpracování posudku bylo provedeno po několika osobních prohlídkách daných prostor v mimoprovozní dobu. Byla posouzena dokumentace skutečného stavu a pořízena fotodokumentace současného stavu. Zpracování posudku bylo provedeno do celkové zprávy o prohlídce s popisem technologie všech okruhů, wellness provozu, atrakcí atp. Stav každého prvku technologie, který byl posuzován byl zpracován do tabulek s přehledem zjišťěných vad s aktuálními náklady. Byla předána pořízená fotodokumentace.