Jindřichův Hradec – Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice

Předmětem naší části projektové dokumentace technologie úpravy vody pro krytý bazén a recyklaci vody koupelových van v nemocnici v Jindřichově Hradci. V rámci modernizace celého areálu bude nově řešená technologie pro bazén a koupelové vany. Bazén bude rekonstruován a rozšířen o atrakce a budou ve většině vyměněny stávající koupelové vany. V rámci přestavby bude upraven i prostor stávající technologie. Dodatečně byl projekt upraven tak, aby bylo voda v bazénu slaná v salinitě 0,2%.

V prostoru rehabilitace je železobetonový bazén o celkové ploše 25,8 s proměnnou hloubkou 1,045 až 1,42 m. Po obvodu bazénu bude hladinový přeliv, vstup do bazénu bude umožněn schodištěm a zvedákem pro invalidní pacienty. Do bazénu budou osazeny nové atrakce – podvodní masážní trysky, plošné vodní chrliče a masážní vzduchová sedátka.

Předmětem dokumentace byla též technologie úpravy vody pro  vodoléčebné vany v Nemocnici Jindřichův Hradec. Vybavení vodoléčby je koncipované pro čtyři vany pro celotělovou masáž, dvě pro masáž rukou a dvě pro masáž nohou. Vany jsou uzpůsobené systému vratné vody, kdy se voda z vodoléčebných van vypustí do jímky, která je napojena na systém recirkulace. Tím voda obíhá uzavřeným okruhem čištění vody a hygienického zabezpečení. Z tohoto systému se v případě potřeby přečerpá do koupelových van. Kromě upravené recyklované vody bude k vanám přivedena studená pitná a teplá voda. Ve finále byla pro tuto část provedena pouze příprava, aby později nemuselo dojít k zásahu do konstrukce podlah a vyměněné vany jsou zatím zapojeny na průtočný systém.

Odhadované investice naší části v plném rozsahu – 5,3 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Lázně Libverda – Rehabilitační bazén

Předmětem projektová dokumentace byla technologie úpravy vody pro novou vanu rehabilitačního bazénu. Stávající železobetonový oválný bazén bude nahrazený novým  nerezovým obdélníkového tvaru. V novém nerezovém bazénu budou nové vodní atrakce – vodní chrlič a masážní trysky. Součástí rekonstrukce je i wellness zařízení – sauna, parní kabina a Kneippův chodník.

Investice technologické části 2,5 mil Kč. (bez konstrukce bazénu a K. chodníku)

Spolupráce: Ateliér ADIP

Praha Chvaly

Rehabilitační ústav LRS Chvaly

Předmětem projektové dokumentace je technologie úpravy vody pro rehabilitační bazény, vířivky a recyklační systém vodoléčebných van v LRS Chvaly. V hlavní kryté hale v 1.PP je umístěný rehabilitační bazén o velikosti 11,7 x 7,6 jehož součástí je menší bazén s trakcemi o velikosti 3,8 x 2,7 m s hloubkou 1,3/2,2 m. Dvě vířivky mají každá průměr 2,55 m. Součástí je také bazén pro nácvik chůze umístěný na ochozu má rozměry 6,9 x 1,0 m s hloubkou 1,1 m. Součástí zařízení v hale bude Kneippova lázeň, která bude napouštěna vodou z řadu (řeší ZTI). Strojovna pro technologii úpravy vody bazénů je umístěna pod bazénovou halou v 2.PP. V sousedství s bazénovou halou jsou umístěny koupelové vany (vodoléčba) s recyklačním systém vody. Spolupráce na řešení: UNION ARCH spol. s r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1 Investor: LRS Chvaly, Stoliňská 920, Praha 9, 193 00 Plnění: DSP 12/2009-01/2010 Projektovaný rozsah zakázky: rozpočet nebyl požadován

Třeboň

Třeboň – hotel U Schwarzemberga

Projekty DUR, DSP, DPS novostavby lázeňského hotelu s bazénem 257 m3 vody nerezovým, vířivkou a rehabilitací s rozsáhlou vodoléčbou, elektroléčbou, inhalacemi, masážemi a cvičením. Řešení zabezpečení bazénové vody ozón a UV, pro vanové hospodářství unikátní vratný systém několikanásobného využití vody. Doplněno o saunový a parní provoz. Spolupráce na projektu s Ateliérem Kročák z Českých Budějovic Investor: Indest Invest Třeboň plnění : 3/2006 – 9/2008

Investice naší části: 28,3 mil. Kč