Jindřichův Hradec – Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice

Předmětem naší části projektové dokumentace technologie úpravy vody pro krytý bazén a recyklaci vody koupelových van v nemocnici v Jindřichově Hradci. V rámci modernizace celého areálu bude nově řešená technologie pro bazén a koupelové vany. Bazén bude rekonstruován a rozšířen o atrakce a budou ve většině vyměněny stávající koupelové vany. V rámci přestavby bude upraven i prostor stávající technologie. Dodatečně byl projekt upraven tak, aby bylo voda v bazénu slaná v salinitě 0,2%.

V prostoru rehabilitace je železobetonový bazén o celkové ploše 25,8 s proměnnou hloubkou 1,045 až 1,42 m. Po obvodu bazénu bude hladinový přeliv, vstup do bazénu bude umožněn schodištěm a zvedákem pro invalidní pacienty. Do bazénu budou osazeny nové atrakce – podvodní masážní trysky, plošné vodní chrliče a masážní vzduchová sedátka.

Předmětem dokumentace byla též technologie úpravy vody pro  vodoléčebné vany v Nemocnici Jindřichův Hradec. Vybavení vodoléčby je koncipované pro čtyři vany pro celotělovou masáž, dvě pro masáž rukou a dvě pro masáž nohou. Vany jsou uzpůsobené systému vratné vody, kdy se voda z vodoléčebných van vypustí do jímky, která je napojena na systém recirkulace. Tím voda obíhá uzavřeným okruhem čištění vody a hygienického zabezpečení. Z tohoto systému se v případě potřeby přečerpá do koupelových van. Kromě upravené recyklované vody bude k vanám přivedena studená pitná a teplá voda. Ve finále byla pro tuto část provedena pouze příprava, aby později nemuselo dojít k zásahu do konstrukce podlah a vyměněné vany jsou zatím zapojeny na průtočný systém.

Odhadované investice naší části v plném rozsahu – 5,3 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.