Praha Brumlovka

Nová Brumlovka – posouzení bazénové a wellness technologie

Zpracování posudku a vyhodnocení vad, rizik a nákladů v horizontu do 5 let. Zpracování posudku bylo provedeno po osobní prohlídce v mimoprovozní dobu. Posudek byl zpracován na základě posouzení dostupé dokumentace skutečného stavu, seznámení se s provozem a pořízení fotodokumentace. Zpracování příspěvků do celkové zprávě o prohlídce s popisem technologie, identifikovanými vadami a riziky, zpracování příspěvků do tabulek s přehledem zjišťěných vad a rizik a s aktuálními náklady a náklady v horizontu 5 let. Předání pořízené fotodokumentace.