Svratka – Rekonstrukce wellness v hotelu Svratka

Hotel Svratka se nachází v hotelovém komplexu, který je postaven na kopci nad obcí Svratka.  Areál tvoří samotný hotel Svratka, několik bungalovů, golfové hřiště a multifunkční hřiště.

Projekt byl řešen ve třech variantách a na základě výběru investora bylo dopracované finální řešení. Ve všech návrzích byl zachován prostor vodoléčby, který jsme navrhovali doplnit o třetí masážní vanu a přesunu masážních van pro ruce a nohy do nových pozic, tak aby byly dobře obsluhovatelné. Zachovány jsou prostory pro sušení a sklady, ty jsou pouze přemístěné.

Vstup návštěvníků je ponechán z hotelového provozu od schodiště resp. výtahu z ubytovací části hotelu nebo pro neubytované přes vstupní halu hotelu. Pro nově budovaný provoz se u vstupu uvažuje vytvoření nástupního prostoru se sedacími lavicemi a recepcí. V jejím sousedství vytváří zázemí pro zaměstnance. Po odbavení v recepci je návštěvník směřován do jednotlivých samostatných provozních částí.

V této variantě je hlavní koncepce rozdělení všech tří provozů do samostatných bloků. Zvlášť sportovní (suchý) provoz (fitness a ping-pong), vodoléčba a wellness. Každý z provozních celků má své vlastní šatny sprchy a WC. U šaten pro wellness část a suchý provoz je uvažováno se společným prostorem pro muže a ženy s převlékací kabinou pro zajištění intimity při převlékání. Oddělení jednotlivých částí umožňuje i jejich  nezávislé provozování.

Součástí řešení byla kompletní vizualizace vybrané varianty.

Odhadované investice: 11,5 mil. Kč

Spolupráce: Bedřich Konvalinka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.