Záchyt na tobgánu či skluzavce?

Posuzování záchytu na skluzavce a okolí

Posouzení záchytu prstů, končetin, hlavy, krku nebo vlasů se provádí na tobogánech a skluzavkách i v ostatních částech plaveckých areálů, koupališť a aquaparků. Potenciální nebezpečí hrozí zvláště tak, kde dochází k pohybu koupajícího vůči pevným konstrukcím nebo v místech nasávacích otvorů. A obě rizikové situace se mohou vyskytnout i na tobogánech a skluzavkách. Rychlosti jezdců se mohou pohybovat až kolem 30 km/h. A jak rychle proudí voda sacím otvorem – nemůže někoho „podržet“ za části těla nebo dlouhé vlasy?

Pro posuzování záchytu na bazénech a koupalištích slouží norma, která i stanoví postupy, jak provádět měření a zjišťování rizika. Norma byla v květnu 2014 novelizovaná a náš tým již dnes nabízí provedení měření dle této novelizované normy pomocí nově vytvořených měrných sond.

První úspěšné měření proběhlo začátkem června 2014 na plaveckém areálu v Sušici a jsme připraveni provést měření i u vás.

Neberte bezpečnosti na bazénu na lehkou váhu !!

V rámci provádění revizí skluzavek provádíme nyní u svých klientů posouzení záchytu jako standardní měření v rámci kontroly bezpečnosti skluzavky či tobogánu. Provedení měření si u nás může objednat i každý další provozovatel bazénu nebo koupaliště, ať už má či nemá skluzavku nebo tobogán.