Jak poznat správný bazén ke koupání?

Někteří moji známí se mě při debatách o plavání ptají, jak mají rozpoznat vhodný bazén. Tedy několik rad a informací: 1. naše hygienické předpisy rozpoznávají bazén privátní pro použití rodinou a bazén veřejný. Veřejným bazénem kromě veřejných koupališť a aquaparků jsou i klubové bazény, bazény v hotelích a penzionech, ve wellness zařízeních, školách, školkách, baby centrech kojeneckého plavání a nově i ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. 2. privátní bazén nepodléhá žádné kontrole hygienika. Všechny veřejné bazény mají legislativně stanovený systém pravidelných kontrol kvality vody včetně nezávislých rozborů prováděných akreditovanými laboratořemi s centrální evidencí dat. V případě neplnění hygienických provozních požadavků hrozí provozovateli veřejného bazénu vysoká pokuta, v případě porušení hygienické kvality vody hrozí kromě pokuty i uzavření provozu do odstranění závad. 3. Provozovatel veřejného bazénu má povinnost zajistit i odborný bezpečnostní dohled školeným pracovníkem – plavčíkem nebo mistrem plavčím. U privátního bazénu žádný plavčík nehrozí. 4. Správný bazén pro koupání asi běžný návštěvník –  laik nepozná. Můžeme dát ale několik rad, jak se pozná, že bazén nebo či vířivka určitě nejsou určeny pro provoz veřejnosti nebo nejsou vhodné: –  Konstrukčně musí mít bazén nebo vířivka po obvodě přelivný žlábek. Je-li jen bodový odběr – skimmer, bazén neodpovídá předpisům pro provoz veřejnosti –  U veřejného provozu musí být zajištěn a stavebně oddělen prostor pro svlékání a ukládání šatstva, hygienickou očistu (odděleně páni – dámy) a oddělená WC s tím, že pro příchod k bazénu musí být zajištěno pořadí šatna – sprchy – bazén, zpětně pak bazén – sprchy – osušovna a šatna. Návštěvník procházející z WC k bazénu musí projít prostorem sprch. Není-li tak, asi nepůjde o bazén pro veřejnost – Při podezření, je-li zařízení určeno i pro někoho jiného než majitele a jeho rodinu, můžeš vznést dotaz u místně příslušného hygienika – každý veřejný bazén i vířivka podléhá schválení provozu a je zde evidován.