Jak je to s chlorací bazénové vody ?

Chlór v bazénové vodě Bazénová voda ve veřejných bazénech, stejně jako pitná voda ve veřejných vodovodech, se hygienicky zabezpečuje chorací pomocí plynného chlóru nebo různými sloučeninami chlóru. Chloruje celý vyspělý svět, aby se minimalizoval případný přenos infekce. Hodnoty (nimimální a maximální) obsahu chlóru v bazénové vodě u nás nyní stanoví Vyhláška 238/2011 Sb. Podívejme se, jak je to s hodnotami: Česká republika měla dříve stanovenou hodnotu volného chlóru 0,2 – 0,5 mg/l, ale poslední vyhlášky přizpůsobily hodnoty okolním státům, takže v ČR, SR, Rakousku a SRN se můžeme setkat s hodnotami 0,3 – 1 mg/l dle teploty a druhu bazénu, pro koupání batolat 0,3 mg/l. Naproti tomu např. v USA se chloruje na hodnoty 1 – 3 mg/l – tedy dramaticky vyšší. S vyššími hodnotami chlorace než u nás a navíc daleko nižší kontrolou ze strany hygienického dohledu se setkáte ve státech jižní Evropy, takže pozor s citlivou kůží při letní zahraniční dovolené!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.