„Děti nebo delfíni“, aneb Módní plavání kojenců je risk“ ????

MF Dnes se nám zase „vyznamenala“ články uveřejněnými v pondělí 15.4.2013 proti kojeneckému plavání. Redaktorka Lenka Petrášková, která se prý „specializuje na zdravotnictví, medicínu či alternativní metody léčby“ zachytila jakousi informaci o podpoře vzniku astmatu při plavání kojenců a batolat ve veřejných bazénech. A tak uveřejnila tuto poplašnou zprávu v novinách, u kterých by běžný čtenář neočekával takový „bulvární přístup“. Odvolává se na již 2 roky neplatnou hygienickou vyhlášku z roku 2004, a názory jakési lékařky, která pravděpodobně z neznalosti nebo zaujetí proti plavání poukazuje na „šíření infekčních chorob, plísní a riziko atopických exémů ve veřejných bazénech“. Paní redaktorka se odvolává na jakési americké studie, aniž by si prověřila jaké jsou poměry hygieny a technických řešení na amerických a českých bazénech. Z článku jasně vyplývá neznalost autorky článku o způsobech kontrol kvality vody podle Zákona 258/2000 Sb. v platném znění a prováděcí Vyhlášky 238/2011 Sb. a projevila i neznalost chemie svými názory na úpravu vody elektrolýzou soli. Celý článek ukazuje na povrchnost získávání informací (případně záměr uvést jen to, co se jí hodilo  do „burcující atraktivity“)? Vždyď uvést informace, jak jsou provozovatelé všech bazénů, zvláště bazénů používaných pro plavání dětí, pod bedlivým dohleden orgánů ochrany veřejného zdraví s centrální evidencí dat, by nebylo tak „vzrušující“. Ano, paní redaktorka, naplnila stránku v novinách a čtenář je poplašený. A to je asi účel. Možná si ale paní redaktorka neuvědomuje, že její článek odradí řadu rodičů od činnosti, která by byla  pro jejich děti velmi prospěšná. A proč se paní rekaktorka neobrátila se svými dotazy na odborníky v oblasti bazénů? Protože bychom ji uváděné informace vyvrátili a paní redaktorka by neměla článek tak „zajímavý“. A nebo se možná i obrátila a získané informace se jí nehodily do kontextu poplašné zprávy. U nás v republice totiž není žádný prokazatelný vznik astmatu z bazénu ani u sportovních plavců plavajících častěji než kdokoliv jiný. Není žádná prokazatelná infekce z bazénu, protože bazénová vyhláška přítomnost bakterií a plísní nepřipouští a voda je pravidelně kontrolovaná a evidovaná nezávislými akreditovanými laboratořemi. Požadavek na konstrukce veřejných bazénů minimalizuje obsah chlóru, resp. chloraminů ve vzduchu nad hladinou bazénu. Tak paní redaktorko, zkuste někdy opustit redakční počítač a pojďte se podívat na správně provozovaný kurz koupání kojenců a batolat a přesvěčte se, že o ta plavající bejbinka je opravdu dobře postaráno, a to i v prostředí veřejných bazénů. Případně se můžete zastavit u nás v projektovém ateliéru a my Vám předvedeme, s jakou pečlivostí se u profesionálů zajišťují podmínky pro bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí jak kojeneckého koupání, tak plavání nejširší veřejnosti!!