VÍTE, ŽE ……. bazénová voda veřejných bazénů a koupališť je stále hlídána?

Zákon o ochraně veřejného zdraví a k němu příslušná prováděcí Vyhláška 238/2011 Sb. předepisuje každému provozovateli veřejného bazénu zajistit provádění trvalého monitoringu kvality vody – a to v minimálním rozsahu:

1) Kontrola provozovatele – hlídání a regulace hlavních kvalitativních parametrů – volného chlóru, vázaného chlóru, pH vody, Redox potenciálu a teploty vody probíhá většinou kontinuálně a už i drobné odchylky se ihned automaticky napravují. Jinak minimálně hodinu před zahájením provozu a následně každou čtvrtou hodinu. Sleduje se dále průhlednost vody a teplota vzduchu.

2) Nezávislá kontrola akreditovanou laboratoří – min. 1 x měsíčně a u bazénů s teplotou nad 28 °C min 1 x za 14 dní – kontrolují se chemické a mikrobiologické parametry vody. Výsledky laboratoř zasílá do centrální evidence PIVO (nejedná se o chutný zlatavý mok, ale zkratku PItná VOda), kam mají přístup pracovníci ochrany veřejného zdraví.

3) Kontrolní namátkové odběry orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienikem) – nepravidelně několikrát do roka „přepadovka“

O ochranu koupajících ve veřejně přístupných bazénech je tedy dobře postaráno. To ale neplatí o pozvánce jít se vykoupat ke kamarádovi do jeho soukromého bazénu. Zde žádná kontrola není předepsána!!! A taky pozor – neplatí to vždy ani pro veřejné bazény v cizině!!