Užíváme si na Plaveckém areálu v Sokolově

Plavecký areál v Sokolově nabízí kromě závodního „krátkého“ bazénu o délce 25 m i požitek z jízdy na skluzavkách. Po modré jsem se již virtuálně sklouzli, dnes využijeme žlutý tobogán.

Tobogán se v areálu objevil s přístavbou zábavní části k bazénové hale  provedenou v roce 2005. Nastupujeme do něj po točitém schodišti z bazénové haly, jinak je koryto kromě dojezdu vedeno venkovním prostorem. Jízdní dráha je dlouhá 93,4 m s převýšením 9,8 m. Průměrný sklon je tady 11 %, ale navyšují ho zrychlovací díly, které dávají jízdě ten pavý akcent. Měřením je možné docílit při jízdě průměrné rychlosti až 23 km/h a v zatáčkách na jezdce působí zrychlení až 1,75 G! Kdo se do toho takto opře, může být dole za 14 s. Jinak jízda trvá v průměru 20 – 25 s. Dojíždíme pak v hale do laminátového dojezdového dílu, který nás pohodlně zbrzdí.

Jízda na tobogánu není náročná, zvládají ji i malé děti Kdo má rád rychlost, tak si ji určitě užije. Kdo se bojí, jde raději na modrou skluzavku, o které jsme psali již dříve.

Tobogán probíhá pravidelnými kontrolami. Každodenní provádí provozovatel, resp. službu konající plavčík vždy před tím, než k jízdě pustí prvního návštěvníka. Nezávislé pravidelné kontroly provádíme pak se svým odborným týmem každoročně. Současně zajišťuje provozovatel kontrolu konstrukce pomocí horolezců.

Tobogány na aquaparku ve Vyškově

Původní plavecký areál ve Vyškově byl rekonstruován a modernizován v roce 2000 podle projektu Sportprojekty Brno, kde technologii řešil náš projektový ateliér. V rámci prací byl přistaven ke stávajícímu plaveckému bazénu ještě vnitřní bazén rekreační s výplavovou částí, kam se návštěvník dostane buď podplaváním pod nornou stěnou, venkem z venkovní části nebo sjezdem rečveným tobogánem. Pokud se svezeš žlutým tobogánem, dopadneš do dojezdového zálivu ve vnitřní částí. Původní řešení mělo být jedním tobogánem celoročním, druhým letním otevřeným korytem. Změnou dodávky získal areál oba tobogány s možností celoročního provozu. Myslím, že této změny nelitují ani provozovatel, ani návštěvnící areálu.

Žlutý tobogán je kratší – Měří 40 m. Začíná ve společné nástupní věži s červeným, ale o jedno patro níže. Na červený je nutné vastoupat dvojnásob schodů, ale svezeš se po dráze dlouhé 90 m. Určitě stojí za to si vyzkoušet oba dva.

Aquadrom Most

Původní areál v Mostu byl tvořen venkovním otevřeným 50ti m plaveckým bazénem celoročně provozovaným. Návštěvník se převlékl v krytých šatnách, v hale vstoupil do výplavového kanálu a vyplul ven do bazénu. V roce 2003 byl areál přestavěn na nový s celonerezovými  bazény. A pro zatraktivnění pobytu jsou instalovány 2 zatrubněné tobogány s délkami 90 a 96 m.  Koryta odpovídají sice již více jak desetiletému provozu, ale je možné si pro jízdu zapůjčit podložku, která  dělá jízdu zajímavější  a nejsou cítit spoje dráhy. Ve spodní části dráhy se vjíždí do tmavého úseku, ve kterém hází zatáčka a může jezdce až převrátit.  Dojíždí se pak každý tobogán do vlastního dojezdového bazénku.

 Z první fotky je patrné, že i koryto tobogánu nebo skluzavky může velmi dobře sloužit jako netradiční reklamní plocha a může provozovateli přinést vítaný příjem do pokladny. Tobogány a skluzavky jsou dominantní konstrukcí na ploše koupaliště a jistě reklama zde umístěná působí na klienty a potencionální zákazníky příznivěji než standardní bilboard.

Venkovní letní část areálu má navíc k dispozici veliké vodní plochy na vodní dovádění s u nás největším vodním hradem. Za ním ale jedině v létě.

Wellness centrum Kuřim

Plavecký areál původně řešený jako krytý plavecký bazén s plaveckým bazénem a venkovním koupalištěm. V roce 2010 byl rekonstruován, přestavěn a modernizován do podoby velkého polyfunkčního centra pro rekreaci a sport.

Kromě plaveckého 25 m bazénu má i další vodní plochy pro rekreační koupání s vodními atrakcemi, vířivky, dětský bazén a taktéž skluzavku – vodní tobogán dlouhý 73 metry. Tobogán je veden od nástupu z bazénové haly nejprve venkovním prostorem zatrubněným korytem, vrací se zpět do bazénové, aby opět vyjel ven s dojezdem do venkovního výplavového bazénu na dojezdovou plochu. Kromě vodních ploch nabízí areál i rozsáhlé fitness a wellness služby. A při odchodu doporučujeme navštívit i místní restauraci – vaří tam skutečně skvěle!!

Letní koupaliště Mělník

I neúprosně blížící se konec léta slibuje ještě hezké dny, a tak se nabízí možnost návštěvy letního koupaliště Mělník. Je dobře přístupné nejen mělnickým, ale i obyvatelům z Prahy, hlavně severní části, kde moc možností k letnímu koupání není. A to i vlakem nebo autobusem.

Koupaliště nabízí velký rekreační 50 ti m bazén s drobnými vodními radovánkami – proudící voda, vodní hřib, aquazorbing, tobogán a širokou skluzavku. V tomto bazénu je mělko, takže dobře vyhovuje všem, kteří musí mít pod nohama pevkou zem i ve vodě.

Zájemci o plavání uvítají plavecký 50ti metrový bazén s hloubkou 2 m, kde se právě proto dobře plave – paní radové a hrající si děcka se drží vedle v mělčině a zde jsou jen plavci.