Tobogány na aquaparku ve Vyškově

Původní plavecký areál ve Vyškově byl rekonstruován a modernizován v roce 2000 podle projektu Sportprojekty Brno, kde technologii řešil náš projektový ateliér. V rámci prací byl přistaven ke stávajícímu plaveckému bazénu ještě vnitřní bazén rekreační s výplavovou částí, kam se návštěvník dostane buď podplaváním pod nornou stěnou, venkem z venkovní části nebo sjezdem rečveným tobogánem. Pokud se svezeš žlutým tobogánem, dopadneš do dojezdového zálivu ve vnitřní částí. Původní řešení mělo být jedním tobogánem celoročním, druhým letním otevřeným korytem. Změnou dodávky získal areál oba tobogány s možností celoročního provozu. Myslím, že této změny nelitují ani provozovatel, ani návštěvnící areálu.

Žlutý tobogán je kratší – Měří 40 m. Začíná ve společné nástupní věži s červeným, ale o jedno patro níže. Na červený je nutné vastoupat dvojnásob schodů, ale svezeš se po dráze dlouhé 90 m. Určitě stojí za to si vyzkoušet oba dva.