Štemberk – Výstavba krytého bazénu

Předmětem naší projektové dokumentace byla technologie úpravy vody pro nový krytý bazén ve Šternberku. Pro účely provozu nového krytého areálu bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v 1.PP objektu.

V bazénové hale 1.NP bude plavecký, zážitkový a výukový bazén, brouzdaliště a vířivka. Na venkovní zpevněné ploše bude také vířivka. Další vířivka bude ve venkovní ochlazovně wellness provozu. Kromě plaveckého bazénu budou bazény a vířivky vybavené vodními a vzduchovými atrakcemi.

Součástí provozu bude také tobogán v délce cca 90 m, který povede venkovním prostorem s dojezdem do bazénové haly. Provoz tobogánu bude mít vlastní úpravnu vody pro zásobní nádrž.

Odhadované investice naší části: 28 mil. Kč

Spolupráce: STRABAG a.s.

Jičín – Výměna tobogánu v aquacentru Jičín

Realizační projektová dokumentace řešila výměnu uzavřeného tobogánového koryta a úpravu technologie jeho pohonu v Aquacentru Jičín. Stávající dráha tobogánu a jeho dojezdový díl byla nahrazená novými laminátovými tobogánovými díly. Tobogán vedoucí venkovním prostorem je celý zakrytý se zateplením spodní části. Dráha vede shodně s původním trasováním. Zachovává se nástupní výška i kóta dojezdu. Dojezd je do laminátového dojezdového záchytného dílu, který je umístěný v bazénové hale pod úrovní ochozu. Byla provedena změna dimenze potrubí rozvodu pohonné vody a čerpací jednotky.

Projektová cena realizace celé stavby: 10,5 mil. Kč

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: h-projekt s.r.o.

Třeboň – Bertiny Lázně

Projektovou dokumentaci pro Bertiny Lázně jsme zpracovávali dvě – přístavba bazénu a řešení wellness.

V prvním projektu z roku 2013 jsme řešili technologii pro nový vnitřní bazén (19 x 9,5 m s hloubkou 1,1 – 1,35 m), který byl vystavěn v rámci nové přístavby se zázemím pro návštěvníky. V druhém projektu z roku 2018 jsme řešili přesazení technologie bazénu a vířivky do stejného prostoru a nové řešení wellness. Nové wellness bude zařízené finskou saunou o velikosti 2,5 x 3,0 m pro osm osob a parní lázní o velikosti 3,5 x 2,7 m pro 8 osob.

Odhadované investice naší části – první projekt: 4 mil. Kč, – druhé části: 6,7 mil. Kč

Spolupráce: JPS J. Hradec s.r.o.

Svratka – Rekonstrukce wellness v hotelu Svratka

Hotel Svratka se nachází v hotelovém komplexu, který je postaven na kopci nad obcí Svratka.  Areál tvoří samotný hotel Svratka, několik bungalovů, golfové hřiště a multifunkční hřiště.

Projekt byl řešen ve třech variantách a na základě výběru investora bylo dopracované finální řešení. Ve všech návrzích byl zachován prostor vodoléčby, který jsme navrhovali doplnit o třetí masážní vanu a přesunu masážních van pro ruce a nohy do nových pozic, tak aby byly dobře obsluhovatelné. Zachovány jsou prostory pro sušení a sklady, ty jsou pouze přemístěné.

Vstup návštěvníků je ponechán z hotelového provozu od schodiště resp. výtahu z ubytovací části hotelu nebo pro neubytované přes vstupní halu hotelu. Pro nově budovaný provoz se u vstupu uvažuje vytvoření nástupního prostoru se sedacími lavicemi a recepcí. V jejím sousedství vytváří zázemí pro zaměstnance. Po odbavení v recepci je návštěvník směřován do jednotlivých samostatných provozních částí.

V této variantě je hlavní koncepce rozdělení všech tří provozů do samostatných bloků. Zvlášť sportovní (suchý) provoz (fitness a ping-pong), vodoléčba a wellness. Každý z provozních celků má své vlastní šatny sprchy a WC. U šaten pro wellness část a suchý provoz je uvažováno se společným prostorem pro muže a ženy s převlékací kabinou pro zajištění intimity při převlékání. Oddělení jednotlivých částí umožňuje i jejich  nezávislé provozování.

Součástí řešení byla kompletní vizualizace vybrané varianty.

Odhadované investice: 11,5 mil. Kč

Spolupráce: Bedřich Konvalinka

Slaný – Modernizace plovárny

Předmětem projektové dokumentace je technologie úpravy vody pro opravu a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie. Pro účely provozu nových bazénů koupaliště bude vybudovaná strojovna a akumulační jímky v podzemním objektu a v nadzemní budově technologie.

V areálu koupaliště bude nový velký kombinovaný bazén. který je rozdělený na plaveckou a rekreační část o rozměrech 50 x 22 m. Dětský bazén je o rozměrech 21 x 11 m s hloubkou 0,45 – 0,7 m se dvěma hladinovými úrovněmi o rozměrech. V jedné jeho části je zvýšená část s hloubkou 0,3 m. Brouzdaliště je kruhové o průměru 7,0 m a hloubkou 0,25 – 0,27 m. V rekreační části kombinovaného bazénu jsou vodní a vzduchové atrakce. Do rekreační části bude zaústěná široká trojskluzavka. V dětském bazénu a brouzdališti jsou vodní dětské atrakce.

Investice naší technologie: 21 mil. Kč

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.