Železný Brod – Stavební úpravy městského koupaliště

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, Předmětem této části je projektová dokumentace technologie úpravy vody pro letní víceúčelový bazén a dětský bazén v rámci stavebních úprav koupaliště v Železném Brodu. Pro účely provozu venkovních bazénů bude vybudovaná podzemní strojovna a akumulační jímka a využije se stávající nadzemní objekt úpravny koupaliště.

V areálu koupaliště je víceúčelový a dětský bazén. Stávající bazény jsou železobetonové.

Nové bazény budou zhotovené jako nová vana vybetonovaná do stávajících bazénových van. Nový víceúčelový bazén o rozměrech 50 x 22 x 0,8-2,0 m bude podélně rozdělený na plaveckou část se třemi 50 m a jednou 25m plaveckou dráhou. V druhé polovině bazénu (rekreační část) budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, velká dvojskluzavka délky cca 20 m, dětské skluzavky. Uprostřed mezi částmi je ostrov přístupný lávkou.

Dětský bazén o rozměrech 24 x 9 x 0,2-0,5 m je samostatný. V bazénu budou umístěné dětské vodní atrakce  – vodní hříbek a skluzavka. Provoz bazénů bude nadále zajišťovat stávající úpravna vody v samostatném objektu. Úpravna doplněna o nové prvky, např. UV lampu. Cirkulační čerpadla budou osazena nová výkonnější do nové podzemní strojovny. Stávající dezinfekce bazénové vody plynným chlórem z místní chlorovny bude také zachovaná.

Spolupráce: Ateliér A11 s.r.o.

Třeboň – Koupaliště u rybníka Svět

Nové koupaliště bude vybudované na břehu rybníka Svět. Koupaliště bude vybavené rekreačním bazénem, brouzdalištěm a dojezdovým bazénovým zálivem propojeným krčkem s rekreačním bazénem s tobogánem a třemi skluzavkami.

Rekreační bazén bude mít část oddělenou jako plavecký bazén se dvěma 25 m plaveckými dráhami. V bazénu budou vodní a vzduchové atrakce masážního charakteru, dětská skluzavka a houpací bazén.

Dojezdový bazén je konstruovaný jako záliv rekreačního bazénu, se kterým je propojený krčkem, používaný pouze pro dopad jezdců na tobogánu a skluzavkách. Předpokládá se tobogán o délce cca 73 m vedený po dvou centrálních sloupech. Skluzavky budou tři vlnité, cca 11,5 m dlouhé s různě širokým korytem a tvarem vln. Přístup na skluzavky a tobogán bude ze schodišťové věže se dvěma výškovými úrovněmi na kótě +3,0 a +7,0 m.

Brouzdaliště je samostatné tvořené dvěma překrývajícími se čtverci. Každý čtverec bude v jiné výškové úrovni, spojnice je tvořená vodním skluzem. V brouzdališti budou umístěné dětské vodní atrakce ve formě různých stříkajících zvířátek. V horním bazénku bude vodní hrad rovněž s vodními atrakcemi.

Provoz bazénů budou zajišťovat dvě úpravny vody. Jedna úpravna vody bude pro rekreační bazén, druhá pro brouzdaliště. Pro brouzdaliště se uvažuje se solárním příhřevem vody, proto bude mít samostatnou úpravnu vody.

Ohřev vody bude přes solární absorbéry, které budou umístěné na střeše provozního objektu.

Strojovna úpraven vody bude samostatný objekt s podzemním suterénem a přízemním objektem. Podzemní část bude rozdělená na strojní místnost, kde budou umístěná všechna čerpadla. V nadzemní části bude umístěná ostatní technologie zajišťující filtraci a dezinfekci vody, sklad chemikálií a místnost strojníka.

Česká Třebová – Přístavba a zatraktivnění krytého plaveckého areálu

V jihozápadní části areálu dojde k vybudování nového zařízení odpovídajícího současným trendům a požadavkům
provozovatele celého zařízení, které by doplnilo chybějící funkce areálu – nabídnout atraktivnější pobyt nejmenším dětem chybějícím brouzdalištěm, doplnění další vhodnou vodní atrakcí a případně vytvořit možnosti návštěvníků vyzkoušet moderní způsob saunování.


Navrhovaná přístavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nejdůležitějším provozním celkem je 1. nadzemní podlaží, které bezprostředně dispozičně navazuje na stávající dětský výukový bazén. Aby se rozšířila nabídka vodních trakcí pro různé věkové skupiny návštěvníků, navrhuje tato studie umístění obdélníkového bazénu pro nejmenší děti v přímé návaznosti na výukový bazén. Brouzdaliště se skládá ze dvou vzájemně výškově oddělených částí, které jsou
propojené vodním skluzem. Obě části jsou doplněny o skluzavku, vodní hřib, chrliče a vodní ucpávačky.


Výraznou atrakcí by mělo být koryto divoké řeky, které má uprostřed kruhový bazén pro vytváření vln vlastními těly návštěvníků (houpací bazén). Navrhovaná přístavba pak navazuje na stávající vstup do krytého bazénu, resp. na jeho zádveří. Vzniká zde jakási nová vstupní hala, která je spojená se stávajícím občerstvením a je oddělená od nové bazénové haly skleněnou stěnou umožňující atraktivní průhledy. K jižní fasádě nové přístavby je umístěn nový
komunikační uzel s dvojramenným schodištěm a výtahem, který umožní bezbariérové propojení 1. a 2.NP. Schodiště je na úrovni terénu přístupné „z ulice“, takže umožní potencionálním návštěvníkům přístup do saunového světa v 2.NP nezávisle na provozu krytého bazénu, i když se předpokládá využití společných centrálních šaten plaveckého areálu
i pro návštěvníky saunové části.

Odhadované investice celkem: 73 mil Kč

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Miloš Mlejnek

Plzeň – Technologické centrum DRONET

Projekt řešil bazénovou část areálu, která se skládá z výzkumného (zkušebního) bazénu o velikosti 8,4 x 4,4 m s hloubkou 10 m pro zkoušení modelů technologií ponorek a technologického zázemí pro zajištění provozu bazénu a prováděné výzkumné činnosti v 4.NP a úpravu bazénové vody v 1.NP. 

 Zkušební bazén – vodní nádrž  není primárně určena pro koupání lidí, pro případ manipulace s modely a případné údržby vany se ale předpokládá možnost vstupu potápěčů do vody – s potápěčským vybavením a v potápěčském oblečení. Ve stěně vany bude instalováno okno – průhled v úrovni 1.NP umožňující sledování činnosti modelů. Pro lepší viditelnost se do vany instaluje i podvodní osvětlení.   V úrovni – 1,2 m od hladiny bude vytvořena plošina pro vodní manipulaci s modely. Plošina bude vytvořena na celou šířku vany, v rozměru 4,4 x 1,5 m, slez z ochozu na plošinu bude pomocí žebříku. Ve stejném prostoru bude v hloubce – 5,0 m od hladiny vytvořena lavice – opět na celou šířku bazénu – o rozměru 4,4 x 0,7 m. Do tohoto prostoru nepovede žebřík – lavice bude přístupna jen ponořením (potápěčům) a umožní stabilitu při případném pořizování fotografií nebo filmových záznamů z probíhajících zkoušek modelů. V protilehlé straně nádrže bude v prostoru dna v obou rozích umístěno nerezové oko pro uchycení záchranného lana.   Bazénový žebřík bude instalován na boku nádrže s dosahem až do prostoru dna. Bude zajišťovat možnost záchranného sestupu do všech hloubek nádrže a v době vypuštění nádrže sestup na dno vany a opětovný výstup na ochoz.  K jištění osob pohybujících se v prostoru zkušebního bazénu se využije uchycovací resp. spouštěcí zařízení pro ponorky umístěné na stropě bazénové haly.

           Voda ve vodní nádrži bude temperovaná, aby nedocházelo k rosení na stavebních konstrukcích – předpokládá se na teplotu cca 20°C.

Odhad investice technologické části včetně nerezové konstrukce bazénu: 7,4 mil Kč.

Spolupráce: OBERMEYER-HELIKA, a.s.

Bruntál – Vodní prvek v Centru Pohoda

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody vodního prvku při obnově bezbariérového atria v Centru Pohoda v Bruntálu. Pro účely provozu vodního prvku bude vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v přízemí objektu.

Vodní prvek je plochý sloup se stékající vodou. V úrovni podlahy bude voda jímána do podlahových žlábků a vracena do akumulační jímky.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Investice technologické části: 130 tis. Kč

Spolupráce: Ateliér DHP s.r.o.