Bruntál – Vodní prvek v Centru Pohoda

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody vodního prvku při obnově bezbariérového atria v Centru Pohoda v Bruntálu. Pro účely provozu vodního prvku bude vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v přízemí objektu.

Vodní prvek je plochý sloup se stékající vodou. V úrovni podlahy bude voda jímána do podlahových žlábků a vracena do akumulační jímky.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Investice technologické části: 130 tis. Kč

Spolupráce: Ateliér DHP s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.