Bruntál – Vodní prvek v Centru Pohoda

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody vodního prvku při obnově bezbariérového atria v Centru Pohoda v Bruntálu. Pro účely provozu vodního prvku bude vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v přízemí objektu.

Vodní prvek je plochý sloup se stékající vodou. V úrovni podlahy bude voda jímána do podlahových žlábků a vracena do akumulační jímky.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Investice technologické části: 130 tis. Kč

Spolupráce: Ateliér DHP s.r.o.

Praha – Vodní prvek Radlická

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody a pohybu vody v kaskádových jezírkách vodního prvku před kancelářskou budovou v Praze 5 – ul. Radlická. Pro účely provozu vodního prvku a úpravy oběhu vody byla vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v 1.PP objektu.

Vodní prvek je sestavený z 21 mělkých kaskádových přepadových ploch a 5 hlubších jezírek.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Spolupráce: Jakub Cigler Architekti a.s.

Pardubice

Vodní Brána

Projektové řešení a technická pomoc při návrhu venkovního vodopádu z 6ti metrové nerezové konstrukce. Vzájemná spolupráce s ing. arch. Klimešem. Kromě hlavního prvku byly navrženy další fontánové prvky. Přerušení toku (rostliny vi fotografie) byly osazeny posléze. Úpravna vody s akumulační nádrží a pohonnými čerpadly je umístěna v podzemní strojovně.