Plzeň – Technologické centrum DRONET

Projekt řešil bazénovou část areálu, která se skládá z výzkumného (zkušebního) bazénu o velikosti 8,4 x 4,4 m s hloubkou 10 m pro zkoušení modelů technologií ponorek a technologického zázemí pro zajištění provozu bazénu a prováděné výzkumné činnosti v 4.NP a úpravu bazénové vody v 1.NP. 

 Zkušební bazén – vodní nádrž  není primárně určena pro koupání lidí, pro případ manipulace s modely a případné údržby vany se ale předpokládá možnost vstupu potápěčů do vody – s potápěčským vybavením a v potápěčském oblečení. Ve stěně vany bude instalováno okno – průhled v úrovni 1.NP umožňující sledování činnosti modelů. Pro lepší viditelnost se do vany instaluje i podvodní osvětlení.   V úrovni – 1,2 m od hladiny bude vytvořena plošina pro vodní manipulaci s modely. Plošina bude vytvořena na celou šířku vany, v rozměru 4,4 x 1,5 m, slez z ochozu na plošinu bude pomocí žebříku. Ve stejném prostoru bude v hloubce – 5,0 m od hladiny vytvořena lavice – opět na celou šířku bazénu – o rozměru 4,4 x 0,7 m. Do tohoto prostoru nepovede žebřík – lavice bude přístupna jen ponořením (potápěčům) a umožní stabilitu při případném pořizování fotografií nebo filmových záznamů z probíhajících zkoušek modelů. V protilehlé straně nádrže bude v prostoru dna v obou rozích umístěno nerezové oko pro uchycení záchranného lana.   Bazénový žebřík bude instalován na boku nádrže s dosahem až do prostoru dna. Bude zajišťovat možnost záchranného sestupu do všech hloubek nádrže a v době vypuštění nádrže sestup na dno vany a opětovný výstup na ochoz.  K jištění osob pohybujících se v prostoru zkušebního bazénu se využije uchycovací resp. spouštěcí zařízení pro ponorky umístěné na stropě bazénové haly.

           Voda ve vodní nádrži bude temperovaná, aby nedocházelo k rosení na stavebních konstrukcích – předpokládá se na teplotu cca 20°C.

Odhad investice technologické části včetně nerezové konstrukce bazénu: 7,4 mil Kč.

Spolupráce: OBERMEYER-HELIKA, a.s.

Sušice – krytý areál

Předmětem dokumentace je řešení bazénové technologie pro nově plánované bazény v areálu „Bazén Sušice“. Dokumentace je revizí a opravou rozpracované dokumentace.

Součástí areálu bude plavecký bazén, zábavný bazén, velká a malá vířivka a brouzdaliště. Všechny bazény kromě velké vířivky jsou řešeny jako železobetonové konstrukce s keramickým obkladem, velká vířivka bude z nerezové konstrukce. Konstrukce bazénů jsou řešeny v samostatných složkách s nejsou součástí této dokumentace.

RÚV I. Plavecký bazén – železobetonový bazén obdélníkového tvaru o rozměrech 25 x 10,5 m s proměnnou od 1,24 do 1,64 m, objem vody bude cca 374m3.

RÚV II. Zábavný bazén – železobetonový bazén osmičkového tvaru o ploše bazénu 76 m2, proměnná hloubka bazénu 1,24 m tj o objemu cca 94 m3.

RÚV III. Brouzdaliště – železobetonový bazén nepravidelného tvaru o ploše 21,5 m2, s max. hloubkou 0,38 m, objem bazénu cca 9 m3.

RÚV IV. Malá vířivka – železobetonový bazén kruhového tvaru s plochou bazénu 9,7 m2, s hloubkou 1,0 m. Objem bazénu bude 6 m3.

RÚV V. Velká vířivka – nerezový bazén obdélníkového tvaru s plochou vody 14,6 m2, hloubka vody bude 1,0 m a objem bazénu bude 12 m3.

V plaveckém bazénu je řešen velký tréninkový protiproud pro jízdu na kajacích.

Spolupráce: APRIS 3MP

Investor: Město Sušice

Rozsah plnění: TP, DPS

Jeseník

Wellness centrum Jeseník

Projekt bazénové a wellness technologie včetně rozpočtu a výkazu výměr. Celkem 7 okruhů pro 10 bazénů (plavecký bazén, krytý rekreační bazén, krytý dětský bazén, vířivky, saunové bazény, výplavový bazén s divokou řekou, venkovní rekreační bazén a venkovní dětský bazén). Ocelová konstrukce a skladba dvou tobogánů. Wellness venkovní a vnitřní sauny, pára, kneipp, masáže, solária, tepidárium, solární louka,… DZS rozděleno na etapy. Eletkro a M+R: AZ projekce, OK: Ing. Mach

Investice naší části: 60,8 mil. Kč

Třešť

Centrum odbornosti a cetrum relaxace v areálu zámku Třešť

Ekonomické posouzení provozních nákladů a možných zdrojů pro plánovanou výstavbu areálu. Posuzovaná část obsahuje plavecko-rekreační bazén se zázemím a na něj navazující relaxační „wellness“ zónu. Obě části objektu se budou ekonomicky podporovat, posouzení ekonomiky provozu je ale v souladu se zadáním zpracováváno pouze pro bazén a wellness. Časové období pro které bylo posouzení zpracováváno je deset let. Rokem zahájení provozu je zadán rok 2012. Investor: SSČ AV ČR, v.v.i., Národní 3/1009 Praha 1, 11 00 Plnění: Ekonomie provozu 04 – 05/2010

Žďár nad Sázavou

Rekonstrukce krytého bazénu ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem této části je projektové dokumentace technologie úpravy vody pro stávající plavecký bazén a nové bazény v přístavbě plavecké haly. Nová technologie je navržena pro železobetonové bazény – plavecký bazén (o velikosti 25 x 12 m s hloubkou 1,24 – 1,47 m), zábavný bazén (obdélníkový tvar s kruhem proudového kanálu o ploše 182 m2 s hloubkou 1,2 – 1,25 m), cvičný bazén (o velikosti 9 x 4,2 m s hloubkou 0,6 – 0,65 m), dětský bazén (rozdělený na tři části o celkové délce 12 m a šířce 3,4 m a hloubkami 0,2 m, 0,25 m a 0,4 m) a nerezový venkovní bazén (tvar obdélníku o délce 11 m a šířce 6 m a hloubkou 0,15 – 0,40 m). Se zábavným bazénem (kde je např. tobogán –o délce 100,4m, proudový kanál, dnová perlička,…) je spojen provoz tobogánu. V areálu se též nachází sauna, parní lázeň, Kneipova lázeň a parní kabina. V rámci ekonomie provozu bylo provedeno ekonomické vyhodnocení stávajícího provozu a následně převedení těchto údajů na nově navrhovaný provoz po provedené dostavbě celého areálu. Plnění: DUR 3-4/2009, DSP 5-6/2009, DPS 8-10/2010, AD –teprve bude, EKO 10-11/2009 Zpracování ekonomického zhodnocení provozu.

Investice naší části: 24.8 mil. Kč