Pardubice

Rekonstrukce plaveckého areálu – oprava a stavební úpravy venkovních bazénů

Rekonstrukce a oprava stávajícího koupaliště. Bazény byly provedeny v nerezu. Část úpravny byla osazena do prostor krytého areálu a část do stávající čerpadlovny. Byly přepočítány dimenze potrubí a doplněny na nový silnější výkon úpravny vody. Proběhla instalace řady atrakcí, napojen byl stávající tobogán. Spolupráce s generálním projektantem firmou CODE, s.r.o. Realizace 2011-2012