Česká Třebová – Přístavba a zatraktivnění krytého plaveckého areálu

V jihozápadní části areálu dojde k vybudování nového zařízení odpovídajícího současným trendům a požadavkům
provozovatele celého zařízení, které by doplnilo chybějící funkce areálu – nabídnout atraktivnější pobyt nejmenším dětem chybějícím brouzdalištěm, doplnění další vhodnou vodní atrakcí a případně vytvořit možnosti návštěvníků vyzkoušet moderní způsob saunování.


Navrhovaná přístavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nejdůležitějším provozním celkem je 1. nadzemní podlaží, které bezprostředně dispozičně navazuje na stávající dětský výukový bazén. Aby se rozšířila nabídka vodních trakcí pro různé věkové skupiny návštěvníků, navrhuje tato studie umístění obdélníkového bazénu pro nejmenší děti v přímé návaznosti na výukový bazén. Brouzdaliště se skládá ze dvou vzájemně výškově oddělených částí, které jsou
propojené vodním skluzem. Obě části jsou doplněny o skluzavku, vodní hřib, chrliče a vodní ucpávačky.


Výraznou atrakcí by mělo být koryto divoké řeky, které má uprostřed kruhový bazén pro vytváření vln vlastními těly návštěvníků (houpací bazén). Navrhovaná přístavba pak navazuje na stávající vstup do krytého bazénu, resp. na jeho zádveří. Vzniká zde jakási nová vstupní hala, která je spojená se stávajícím občerstvením a je oddělená od nové bazénové haly skleněnou stěnou umožňující atraktivní průhledy. K jižní fasádě nové přístavby je umístěn nový
komunikační uzel s dvojramenným schodištěm a výtahem, který umožní bezbariérové propojení 1. a 2.NP. Schodiště je na úrovni terénu přístupné „z ulice“, takže umožní potencionálním návštěvníkům přístup do saunového světa v 2.NP nezávisle na provozu krytého bazénu, i když se předpokládá využití společných centrálních šaten plaveckého areálu
i pro návštěvníky saunové části.

Odhadované investice celkem: 73 mil Kč

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Miloš Mlejnek

Plzeň – Technologické centrum DRONET

Projekt řešil bazénovou část areálu, která se skládá z výzkumného (zkušebního) bazénu o velikosti 8,4 x 4,4 m s hloubkou 10 m pro zkoušení modelů technologií ponorek a technologického zázemí pro zajištění provozu bazénu a prováděné výzkumné činnosti v 4.NP a úpravu bazénové vody v 1.NP. 

 Zkušební bazén – vodní nádrž  není primárně určena pro koupání lidí, pro případ manipulace s modely a případné údržby vany se ale předpokládá možnost vstupu potápěčů do vody – s potápěčským vybavením a v potápěčském oblečení. Ve stěně vany bude instalováno okno – průhled v úrovni 1.NP umožňující sledování činnosti modelů. Pro lepší viditelnost se do vany instaluje i podvodní osvětlení.   V úrovni – 1,2 m od hladiny bude vytvořena plošina pro vodní manipulaci s modely. Plošina bude vytvořena na celou šířku vany, v rozměru 4,4 x 1,5 m, slez z ochozu na plošinu bude pomocí žebříku. Ve stejném prostoru bude v hloubce – 5,0 m od hladiny vytvořena lavice – opět na celou šířku bazénu – o rozměru 4,4 x 0,7 m. Do tohoto prostoru nepovede žebřík – lavice bude přístupna jen ponořením (potápěčům) a umožní stabilitu při případném pořizování fotografií nebo filmových záznamů z probíhajících zkoušek modelů. V protilehlé straně nádrže bude v prostoru dna v obou rozích umístěno nerezové oko pro uchycení záchranného lana.   Bazénový žebřík bude instalován na boku nádrže s dosahem až do prostoru dna. Bude zajišťovat možnost záchranného sestupu do všech hloubek nádrže a v době vypuštění nádrže sestup na dno vany a opětovný výstup na ochoz.  K jištění osob pohybujících se v prostoru zkušebního bazénu se využije uchycovací resp. spouštěcí zařízení pro ponorky umístěné na stropě bazénové haly.

           Voda ve vodní nádrži bude temperovaná, aby nedocházelo k rosení na stavebních konstrukcích – předpokládá se na teplotu cca 20°C.

Odhad investice technologické části včetně nerezové konstrukce bazénu: 7,4 mil Kč.

Spolupráce: OBERMEYER-HELIKA, a.s.

Bruntál – Vodní prvek v Centru Pohoda

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody vodního prvku při obnově bezbariérového atria v Centru Pohoda v Bruntálu. Pro účely provozu vodního prvku bude vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v přízemí objektu.

Vodní prvek je plochý sloup se stékající vodou. V úrovni podlahy bude voda jímána do podlahových žlábků a vracena do akumulační jímky.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Investice technologické části: 130 tis. Kč

Spolupráce: Ateliér DHP s.r.o.

Praha – Vodní prvek Radlická

Předmětem naší části projektové dokumentace byla technologie úpravy vody a pohybu vody v kaskádových jezírkách vodního prvku před kancelářskou budovou v Praze 5 – ul. Radlická. Pro účely provozu vodního prvku a úpravy oběhu vody byla vybudovaná strojovna a akumulační jímka, která je umístěná v 1.PP objektu.

Vodní prvek je sestavený z 21 mělkých kaskádových přepadových ploch a 5 hlubších jezírek.

Řešení technologie vychází z požadavku na okrasnou funkci vodního prvku. Pro tyto účely je zřízený oběh provozní vody a její fyzikální a chemická úprava.

Spolupráce: Jakub Cigler Architekti a.s.

Praha – Sportovně rekreační areál Petynka

Předmětem naší části projektová dokumentace bylo řešení technologie úpravy vody krytého bazénové centra, které by rozšířilo stávající sportovně rekreační areál Petynka. Stávající areál je pouze sezónní, resp. letní areál. V nové budově by měl být dle zadání umístěn, 25m plavecký bazén, bazén relaxační s atrakcemi, vířivý bazén, dětský bazén, sestávající z brouzdaliště a bazénu pro větší děti a samostatná atrakce surfování na vlně – viz samostatná část „Zařízení surfové vlny“.

Navrhovaný objekt by měl bezprostředně hmotově a dispozičně navázat na stávající hlavní budovu šaten, ve které je již dnes prakticky vyřešen hlavní vstup do kryté části koupaliště a potřebné šatnové zázemí s odpovídající kapacitou.

V areálu jsou navrženy tyto bazény:

Plavecký bazén – rozměry bazénu 25 x 12,5 m s hloubkou 1,2 – 1,6 m,

Relaxační bazén – rozměry bazénu 13,5 x 7,9 m s hloubkou 1,2 m,

Dojezdový a výukový bazén o rozměrech 8,2 x 7,9 m s hloubkou 1,2 m,

Brouzdaliště – rozměry bazénu jsou 7,2 x 7,9 m s hloubkou 0,15 – 0,4 m,

Dětský bazén (bazén pro surfovou vlnu) – rozměry bazénu jsou cca 14 x 7,5 m s hloubkou 0,15 – 1,0 m, rozměry jsou dané částí tvaru surfové vany, která bude mimo provoz vlny sloužit jako dětský bazén.

V relaxačním bazénu bude vzduchová perlička, chrliče a masážní trysky. Do dojezdového bazénu bude zaústěna široká skluzavka o délce 8 m.

Spolupráce: Ateliér A11